Iz 62,6–12 Ps 13,2–6, Dz 9,1–9, J 9,1–7 W imię Boga Wszechmogącego, Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen! Dostojni Księża Biskupi, Czcigodni Księża proboszczowie, Księża. Bracia i Siostry w Jezusie Chrystusie. Dzisiejsze Nabożeństwo Ekumeniczne, którego myśl wiodąca – jak refren w pieśni – kieruje nasze spojrzenie w stronę Tego, któryWIĘCEJ

Rz 13,8-14 Nikomu nic winni nie bądźcie prócz miłości wzajemnej; kto bowiem miłuje bliźniego, prawo wypełnił. Przykazania bowiem: Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj i wszelkie inne w tym słowie się streszczają: Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Miłość bliźniemu złego nie wyrządza; wypełnieniem więc prawa jest miłość.WIĘCEJ

Słuchaj, Izraelu! Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie!Będziesz tedy miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej siły swojej. V Mż 5,4-5 Dzisiaj, siostry i bracia, chciałbym Was zachęcić do niewiary. Nie, nie przejęzyczyłem się! Zachęcam, przynajmniej na chwilę, do porzucenia wyobrażeniaWIĘCEJ

1. Widzenie Izajasza, syna Amosa, dotyczące Judy i Jeruzalemu: 2. I stanie się w dniach ostatecznych, że góra ze świątynią Pana będzie stać mocno jako najwyższa z gór i będzie wyniesiona ponad pagórki, a tłumnie będą do niej zdążać wszystkie narody. 3. I pójdzie wiele ludów, mówiąc: Pójdźmy w pielgrzymceWIĘCEJ

Badacie Pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny; a one składają świadectwo o mnie; Ale mimo to do mnie przyjść nie chcecie, aby mieć żywot. Nie myślcie, że Ja was będę oskarżał przed Ojcem; oskarża was Mojżesz, w którym wy złożyliście nadzieję. Gdybyście bowiem wierzyli Mojżeszowi, wierzylibyście iWIĘCEJ

Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, Od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię, (…) By sprawił (…) abyście zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość, i wysokość, i głębokość. Ef 3,14-15 Czy Jezus był religijny? Intuicyjna odpowiedź brzmi tak! Jezus nie tylkoWIĘCEJ

ks. Marcin Orawski Ja jestem dobry pasterz. Dobry pasterz życie swoje kładzie za owce. Najemnik, który nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, widząc wilka nadchodzącego, porzuca owce i ucieka, a wilk porywa je i rozprasza. Ponieważ jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobry pasterzWIĘCEJ