Duch Wszechmocnego, Pana nade mną, gdyż Pan namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę; posłał mnie, abym opatrzył tych, których serca są skruszone, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym ogłosił rok łaski Pana (i dzień pomsty naszego Boga), abym pocieszył wszystkich zasmuconych (…) Iz 61,1-3,10-11 Słowa i symbole toWIĘCEJ

 Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki. Nie dajcie się zwodzić przeróżnym i obcym naukom; dobrze jest bowiem umacniać serce łaską… Hbr 13,8-9 To zdumiewające, ale za kilka godzin rozpoczniemy już trzecią dekadę XXI wieku! Większość z nas pamięta wejście w XXI wiek, tak jakby to byłoWIĘCEJ

A Jezus (znowu) przemówił do nich tymi słowy: Ja jestem światłością świata; kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota. J 8,12 „Słuchaj swego głosu”, „Bądź wierny sobie”, „Idź za głosem serca”, „Po prostu to zrób”. „Just do it”. Znamy te slogany z reklam,WIĘCEJ

Iz 62,6–12 Ps 13,2–6, Dz 9,1–9, J 9,1–7 W imię Boga Wszechmogącego, Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen! Dostojni Księża Biskupi, Czcigodni Księża proboszczowie, Księża. Bracia i Siostry w Jezusie Chrystusie. Dzisiejsze Nabożeństwo Ekumeniczne, którego myśl wiodąca – jak refren w pieśni – kieruje nasze spojrzenie w stronę Tego, któryWIĘCEJ

Rz 13,8-14 Nikomu nic winni nie bądźcie prócz miłości wzajemnej; kto bowiem miłuje bliźniego, prawo wypełnił. Przykazania bowiem: Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj i wszelkie inne w tym słowie się streszczają: Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Miłość bliźniemu złego nie wyrządza; wypełnieniem więc prawa jest miłość.WIĘCEJ

Słuchaj, Izraelu! Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie!Będziesz tedy miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej siły swojej. V Mż 5,4-5 Dzisiaj, siostry i bracia, chciałbym Was zachęcić do niewiary. Nie, nie przejęzyczyłem się! Zachęcam, przynajmniej na chwilę, do porzucenia wyobrażeniaWIĘCEJ

1. Widzenie Izajasza, syna Amosa, dotyczące Judy i Jeruzalemu: 2. I stanie się w dniach ostatecznych, że góra ze świątynią Pana będzie stać mocno jako najwyższa z gór i będzie wyniesiona ponad pagórki, a tłumnie będą do niej zdążać wszystkie narody. 3. I pójdzie wiele ludów, mówiąc: Pójdźmy w pielgrzymceWIĘCEJ