Ogłoszenia:W piątek 27. stycznia w domu parafialnym Katowicach-Szopienicach wybóch gaz w skutek którego śmierć poniosły dwie osoby a pozostali mieszkańcy odnieśli obrażenia. Dzisiejsza kolekta zostanie przekazana w całości Parafii z Katowicach Szopienicach na odbudowę domu parafialnego i naprawę kościoła, który również ucierpiał podczas wybuchu. Pieniądze, można przelać również na kontoWIĘCEJ

Wszyscy ludzie są istotami stworzonymi na obraz i podobieństwo Boga. Ależ banał. Powstrzymajcie jednak, proszę, odruchy znudzenia, chociaż na chwilę. Wiem, że takie zdania słyszymy w kościołach od dziecka. Pozwólcie jednak, że w trakcie nabożeństwa, na które zapraszam, zadam kilka pytań, które mogą sprawić, że to co znane i oczywiste,WIĘCEJ

Jezus przyszedł na świat w żydowskiej rodzinie, szanował żydowskie zwyczaje i poddawał się im. Ale jednocześnie wyraźnie te granice przekraczał, otwierając swą misję na innych ludzi. Dlatego myślę, że jeśli Kościół w poważny i konsekwentny sposób chce naśladować Zbawiciela, to jego celem także powinno być przekraczanie granic uprzedzeń i lęków,WIĘCEJ

„Boże Królestwo jest wśród Was” – powiedział Jezus. Ale jak? Czy możemy je dostrzec w górujących nad miastem wieżach kościołów? A może w przemowach kościelnych hierarchów na państwowych uroczystościach? Czy jest widoczne na sztandarach deklarujących: „Bóg, honor, ojczyzna”? Macie wątpliwości? Ja też. Gdzie więc szukać jego przejawów? A może toWIĘCEJ

Wiem, że łatwo znajdę wersety uzasadniające moje uprzedzenia. Będę je w stanie cytować dosłownie, nawet poprzedzając cytatem: „Tak mówi, Pan”. Wiem, że o wiele trudniej sprostać wyzwaniu, gdy Ewangelia wzywa do przekraczania własnych ograniczeń, wyrzeczenia się siebie, kochania nieprzyjaciół, przyjmowania obcych. Wtedy łatwiej cytaty zamienić w interpretacje. Zapraszam do trudnejWIĘCEJ

„Wdowi grosz” – wszyscy wiedzą o co chodzi. Biedna kobieta wrzuciła do świątynnej skarbonki dwa grosze. Dała więcej niż wielu bogatych ludzi, ponieważ ofiarowała wszystko, co miała na swe utrzymanie. Nie wiem, ile razy słyszałem pochwały jej hojności i otwartego serca. Tyle, że żadnej z nich nie wypowiedział Jezus. NigdzieWIĘCEJ

Przyłapali ją na cudzołóstwie – tak zaczyna się ewangeliczna opowieść. Religijni ludzie wiedzieli co należy zrobić – prawo nakazywało ukamienować. Zapytali nawet podstępnie Jezusa: „Czy należy przestrzegać prawa?”. Link do transmisji LIVE: https://youtu.be/VEOYsWfkZkE Wielu czytelników koncentruje się na tym, jak mądrze Jezus wybrnął z zastawionej na niego pułapki. Ale zaraz…WIĘCEJ

Opowieść zaszyta w Modlitwie Pańskiej. Czy zastanawiałeś się kiedyś dlaczego modlitwa „Ojcze nasz” zawiera takie, a nie inne prośby. Albo dlaczego Chrystus z jednej strony podkreślał, że i bez naszych próśb Bóg wie, czego nam potrzeba, a mimo to nauczył nas modlitwy opartej na… konkretnych prośbach? A gdyby w ModlitwieWIĘCEJ

Wolna wola to iluzja? Jednym z podstawowych przekonań, również na płaszczyźnie wiary, jest założenie, że człowiek posiada wolną wolę i sam dokonuje życiowych wyborów. Pominę tezy Marcina Lutra, który przekonująco kwestionował ten pogląd w polemicznym dziele „O niewolnej woli”. Wspomnę tylko, że czasami nam samym intuicja podpowiada, że z wolnąWIĘCEJ

Rogi na głowie Mojżesza. W rzymskiej bazylice p.w. św. Piotra w Okowach, znajduje się rzeźba przedstawiająca Mojżesza. Zdziwienie wywołują wyraźnie zarysowujące się na jego głowie rogi. Co artysta chciał przez nie wyrazić? Czy to był żart, błąd, celowy zabieg, a przede wszystkim, co rogi mają wspólnego z biblijnym fragmentem opisującymWIĘCEJ