Gdzie jest mądry? „Dlaczego wasz Nauczyciel spotyka się z grzesznikami, a co gorsza, jada z nimi?” – pytano uczniów Jezusa. Nie pytali ateiści, nie pytał tak zwany „grzeszny świat”. Pytanie stawiali ludzie religijni, znający Pisma i posiadający poczucie moralnego spełnienia. Tymczasem odpowiedź, której się domagali, mieli przed oczyma, wielokrotnie jejWIĘCEJ

O wierze utraconej na zawsze. Nie czuję się na siłach, aby w oparciu o biblijne teksty tłumaczyć sposób działania Boga w świecie. Zbyt często, w mojej ludzkiej ograniczoności rozchodzi mi się wizerunek miłującego Ojca z dramatem jego dzieci, jego stworzeń…  Tak, wiem, grzech, nieposłuszeństwo, odrzucenie Bożej woli, dzieci same prowokująWIĘCEJ

Spotkania dla osób zainteresowanych nauką naszego Kościoła odbywają się zwykle w pierwsze poniedziałki miesiąca. Spotkania mają charakter otwarty i niezobowiązujący. Na najbliższe spotkanie zapraszamy wyjątkowo nie w pierwszy, lecz w drugi poniedziałek miesiąca, tj. 10 stycznia 2022 r. o godzinie 17:00 w sali parafialnej (z tyłu budynku kościoła). Temat spotkania: „Zstąpienie Jezusa do piekieł – perspektywa ewangelicka”.WIĘCEJ

Wszyscy mamy dobre intencje, jestem o tym przekonany. Jak to się zatem dzieje, że odczuwamy tak dojmujące podziały, które polaryzują nas nie tylko społecznie czy politycznie, ale także wewnątrz rodzin, wspólnot, parafii? Co spowodowało, że stanęliśmy naprzeciw siebie, jakby między nami wyrósł niewidzialny mur? Czy możemy coś z tym zrobić?WIĘCEJ

Serdecznie zapraszamy do udziału w świątecznych nabożeństwach w kościele ewangelickim Opatrzności Bożej we Wrocławiu, ul. Kazimierza Wielkiego 29. Premiery internetowe będą ukazywały się w tych samych dniach i godzinach, co nabożeństwa stacjonarne, według następującego planu: Wigilia Narodzenia Pańskiego, 24 grudnia, godz. 16.00– nabożeństwo Słowa. 1. Święto Narodzenia Pańskiego, 25 grudnia,WIĘCEJ

Dosłowność niszczy piękno i sens. Czy w XXI wieku łatwo wierzyć w cudowne narodzenie z dziewicy albo w gwiazdę betlejemską, która zatrzymała się nad stajenką? Dlaczego biblijne rodowody Jezusa dość znacznie różnią się między sobą? Zapraszam do refleksji o obrazach, które niektórym wydają się bajkami dla grzecznych dzieci, ale… PrawdaWIĘCEJ