Nowy rok, ale to co dobre się nie zmienia. Spotkania dla osób zainteresowanych nauką naszego kościoła dalej będą się odbywać w poniedziałki – zwykle pierwsze w miesiącu.

W styczniu jednak spotkanie odbędzie się w drugi poniedziałek miesiąca 8 stycznia 2024 r. o godzinie 17:30 w sali parafialnej (z tyłu budynku kościoła). Temat spotkania: „Człowiek wobec wolnej woli”.

Spotkania mają charakter otwarty i niezobowiązujący. Serdecznie zapraszamy!