Siostry i bracia, w tym miejscu miało być inne powitanie. Było już przygotowane, nawet opracowane i zarejestrowane. Niestety wydarzenia ostatnich dni konfrontują nas z rzeczywistością, z którą musimy się mierzyć, choć bardzo tego nie chcieliśmy, choć mocno wierzyliśmy, że nie nastąpią. Liczyliśmy na rozsądek, mądrość, opamiętanie. Tymczasem widok spadających pocisków,WIĘCEJ

Wolna wola to iluzja? Jednym z podstawowych przekonań, również na płaszczyźnie wiary, jest założenie, że człowiek posiada wolną wolę i sam dokonuje życiowych wyborów. Pominę tezy Marcina Lutra, który przekonująco kwestionował ten pogląd w polemicznym dziele „O niewolnej woli”. Wspomnę tylko, że czasami nam samym intuicja podpowiada, że z wolnąWIĘCEJ

Rogi na głowie Mojżesza. W rzymskiej bazylice p.w. św. Piotra w Okowach, znajduje się rzeźba przedstawiająca Mojżesza. Zdziwienie wywołują wyraźnie zarysowujące się na jego głowie rogi. Co artysta chciał przez nie wyrazić? Czy to był żart, błąd, celowy zabieg, a przede wszystkim, co rogi mają wspólnego z biblijnym fragmentem opisującymWIĘCEJ

Drodzy! Wielu z nas we Wrocławiu pamięta Dorotę Gibiec-Kurowską z czasów, gdy studiowała w naszym mieście. Bardzo nas wtedy wspierała śpiewając między w młodzieżowym zespole MBand oraz współtworząc muzyczną oprawę naszych nabożeństw. Po wyjściu za mąż wróciła w rodzinne strony na Górnym Śląsku, a my w parafii bardzo tęsknimy zaWIĘCEJ

Gdzie jest mądry? „Dlaczego wasz Nauczyciel spotyka się z grzesznikami, a co gorsza, jada z nimi?” – pytano uczniów Jezusa. Nie pytali ateiści, nie pytał tak zwany „grzeszny świat”. Pytanie stawiali ludzie religijni, znający Pisma i posiadający poczucie moralnego spełnienia. Tymczasem odpowiedź, której się domagali, mieli przed oczyma, wielokrotnie jejWIĘCEJ

O wierze utraconej na zawsze. Nie czuję się na siłach, aby w oparciu o biblijne teksty tłumaczyć sposób działania Boga w świecie. Zbyt często, w mojej ludzkiej ograniczoności rozchodzi mi się wizerunek miłującego Ojca z dramatem jego dzieci, jego stworzeń…  Tak, wiem, grzech, nieposłuszeństwo, odrzucenie Bożej woli, dzieci same prowokująWIĘCEJ

Wszyscy mamy dobre intencje, jestem o tym przekonany. Jak to się zatem dzieje, że odczuwamy tak dojmujące podziały, które polaryzują nas nie tylko społecznie czy politycznie, ale także wewnątrz rodzin, wspólnot, parafii? Co spowodowało, że stanęliśmy naprzeciw siebie, jakby między nami wyrósł niewidzialny mur? Czy możemy coś z tym zrobić?WIĘCEJ

Serdecznie zapraszamy do udziału w świątecznych nabożeństwach w kościele ewangelickim Opatrzności Bożej we Wrocławiu, ul. Kazimierza Wielkiego 29. Premiery internetowe będą ukazywały się w tych samych dniach i godzinach, co nabożeństwa stacjonarne, według następującego planu: Wigilia Narodzenia Pańskiego, 24 grudnia, godz. 16.00– nabożeństwo Słowa. 1. Święto Narodzenia Pańskiego, 25 grudnia,WIĘCEJ

Dosłowność niszczy piękno i sens. Czy w XXI wieku łatwo wierzyć w cudowne narodzenie z dziewicy albo w gwiazdę betlejemską, która zatrzymała się nad stajenką? Dlaczego biblijne rodowody Jezusa dość znacznie różnią się między sobą? Zapraszam do refleksji o obrazach, które niektórym wydają się bajkami dla grzecznych dzieci, ale… PrawdaWIĘCEJ