„Jeśli wywieramy wpływ cywilizujący, to tylko po to, aby grabić na większą skalę” – zauważył George Orwell. Słowa, które miały opisywać sytuację w Birmie w latach dwudziestych ubiegłego wieku okazały się proroctwem na globalną skalę. Wiele biednych krajów zostało wyeksploatowanych przez kraje bogate. Niestety proces trwa nadal i wszyscy mamyWIĘCEJ

Czy widząc jak ktoś zamierza odebrać sobie życie, powinienem podjąć próbę zapobieżenia nieszczęściu czy uszanować wolną wolę człowieka? Pytanie wydaje się nie na miejscu? W takim razie co powiedzieć o takim poglądzie: Bóg jest miłością i dobrocią, najlepszym uzdrowicielem i lekarzem wobec zła i cierpienia w świecie. Problem w tym,WIĘCEJ

Oni nie są braćmi i siostrami? Czy ktoś kto urodził się w rodzinie muzułmańskiej, hinduskiej czy żydowskiej, nie może być nazwany moim bratem, siostrą, ponieważ w jednym wersecie w Ewangelii Marka Jezus powiedział, że jego rodziną są ci, którzy wypełniają jego wolę? Czy tamtych ludzi nie stworzył ten sam Bóg?WIĘCEJ

Kiedy jako kapelan udaję się do zakładu karnego spotykam człowieka z dala od stacjonarnej wspólnoty Kościoła. To człowiek w sytuacji granicznej, w której stawia fundamentalne pytania o sens i wartość życia. Nie rozmawiam z nim, aby go złowić dla instytucji czy napomnieć. Często nawet nie potrafię udzielić odpowiedzi na pytaniaWIĘCEJ

Nacjonalizm, to nie jest pojęcie, którym chcielibyśmy posługiwać się na nabożeństwach, nawet w pośrednio. A jednak starotestamentowa idea Narodu Wybranego, poddana wąskiej interpretacji, może stanąć bardzo blisko tego pojęcia. I niestety bywa, że tak się dzieje. Właściwie od dawna – od czasów Mojżesza i Jozuego po współczesny i krwawy konfliktWIĘCEJ

27 lipca 2021 roku, w wieku 90 lat, zmarł we Wrocławiu Teodor Walter, długoletni kurator parafii kaliskiej, prezes Kaliskiego Ewangelickiego Towarzystwa Śpiewaczego oraz członek parafialnego chóru. Urodził się 13 lipca 1931 roku w Kaliszu jako syn Brunona i Zofii z domu Lange, gdzie wychowywał się wraz z braćmi: starszym oWIĘCEJ

– Kto ty jesteś? – Polak mały. – Jaki znak twój? – …. Wszyscy uczyliśmy się tego wierszyka na pamięć. Dzięki niemu, już jako małe dzieci nie mieliśmy problemów z odpowiedzią na pytanie „kim jesteś”? Gdy nieco podrośliśmy wielu z nas zaczęło dostrzegać, że rzeczywistość bywa bardziej złożona, a odpowiedźWIĘCEJ

Czy zdarzyło się Wam kiedyś przekonać innych do swojej racji, a jednocześnie czuć się z tym źle? Czy chęć przekonania kogoś do własnego punktu widzenia doprowadziła do poczucia porażki i osamotnienia? Jeśli tak, to bliskie mogą stać się Wam przeżycia proroka Eliasza, którego w pewnej chwili nawet Bóg wydawał sięWIĘCEJ

30 czerwca ubiegłego roku podczas przyjęcia w rezydencji ambasadora USA z okazji 244. Rocznicy Dnia Niepodległości Stanów Zjednoczonych prezydent Czech Miloš Zeman wypowiedział zdanie „Każde życie ma znaczenie”. U jednych wzbudził entuzjazm u innych wywołał falę oburzenia i krytyki. Dlaczego? Co w tym zdaniu było niezwykłego albo kontrowersyjnego? I coWIĘCEJ

ZMIANA GODZINY NABOŻEŃSTWA. W najbliższą niedzielę 30 maja nasze nabożeństwo będzie rejestrowane przez Telewizję Polską. Ze względów organizacyjnych nastąpiła zmiana godziny rozpoczęcia nabożeństwa – początek o 12.00. (nabożeństwo o godzinie 10.00 nie odbędzie się). Uprzejmie prosimy o przekazanie tej informacji wszystkim zainteresowanym. Emisja zarejestrowanego nabożeństwa będzie miała miejsce 6 czerwcaWIĘCEJ