Zapraszamy do zabawy wszystkich, którzy chcą sobie przypomnieć znane już wiadomości lub poznać nowe na temat Przymierza zawartego przez Boga z ludem izraelskim. Informacje, dotąd ukazujące się na naszej stronie zgodnie z przerabianym na lekcjach religii materiałem, teraz zostały usystematyzowane i zebrane w jednym miejscu.

Tu znajdziesz różne gry dotyczące Przymierza:
https://www.naszaparafia.pl/blog/lud-izraelski-na-pustyni-zawarcie-przymierza/

Tu znajdziesz 10 przykazań:
https://www.naszaparafia.pl/blog/lud-izraelski-na-pustyni-dekalog/

Tu znajdziesz objaśnienia Marcina Lutra do 10 przykazań:
https://www.naszaparafia.pl/blog/lud-izraelski-na-pustyni-objasnienia-dekalogu-wg-marcina-lutra

Tu znajdziesz informacje o Namiocie Zgromadzeń i ubiorze arcykapłana:
https://www.naszaparafia.pl/blog/lud-izraelski-na-pustyni/
na zdjęciu: Moses and Aaron with the 10 Commandments
autor: Aron de Chaves \ de Chavez. (Painter at Amsterdam in 1700.)
źródło: commons.wikimedia.org