Zawierając przymierze ze swoim ludem, Bóg wskazał, jak ma wyglądać miejsce przeznaczone do modlitwy oraz składania ofiar. Nazwał je Namiotem Zgromadzenia. Wymiary, wyposażenie, materiały, z których miał być wykonany Namiot Zgromadzenia zostały dokładnie określone i zapisane w II Mojż 26-28. Cały lud izraelski złożył na ten cel ofiary: złoto, srebro, miedź, drogie kamienie, skóry i cenne tkaniny. Zobacz, jak wyglądał Namiot Zgromadzenia.

Namiot Zgromadzenia – 1. Dziedziniec Namiot Zgromadzenia – 2. Budowa namiotu Namiot Zgromadzenia – 3. Wyposażenie Wyposażenie Namiotu Zgromadzenia

Służbę w Namiocie Zgromadzenia mieli pełnić kapłani z rodu Lewiego. Najważniejszy spośród nich – zwany arcykapłanem – nosił specjalny strój.

Strój arcykapłana

Pierwszym arcykapłanem był Aaron.
zdjęcie nagłówkowe: jdblack / 279 images (pixabay.com)