Nacjonalizm, to nie jest pojęcie, którym chcielibyśmy posługiwać się na nabożeństwach, nawet w pośrednio. A jednak starotestamentowa idea Narodu Wybranego, poddana wąskiej interpretacji, może stanąć bardzo blisko tego pojęcia. I niestety bywa, że tak się dzieje. Właściwie od dawna – od czasów Mojżesza i Jozuego po współczesny i krwawy konflikt o izraelskie osiedla w Strefie Gazy.

Jak więc świętować przewidzianą w kalendarzu liturgicznym Niedzielę Izraela, gdy w Ziemi Obiecanej spadają bomby i są dokonywane zamachy? Gdy konflikt, który trwa od wieków wydaje się niemożliwy do rozwiązania. A przecież jest jeszcze zjawisko zwane „chrześcijańskim syjonizmem”? Czy w tych procesach i możemy dostrzec Bożą wolę, czy raczej ludzkie ambicje?

Zapraszam do podjęcia trudnej refleksji, która być może zrodzi więcej pytań niż odpowiedzi, ale jest potrzebna, aby ewangelia Jezusa Chrystusa nie naciekała nacjonalizmem. I żeby pamiętać, że Zbawiciel mówił nie tylko „o jednej owczarni”. Zapraszam na niedzielne nabożeństwo, zarówno w wersji stacjonarnej, jak i równolegle w online, Marcin Orawski.

Plan nabożeństwa
Uwaga! Na YouTube, w opisie znajdującym się pod filmem można wybierać poszczególne części nabożeństwa klikając na znacznik czasu.

0:00 Preludium – Tomaso Albinoni (1671-1751), Adagio  z Sonaty D-dur op 6 nr 7 – dr Dawid Slusarczyk – organy, Tomasz Kwieciński – skrzypce;
1:45 Powitanie – ks. Marcin Orawski;
3:22 Pieśń „Ciebie tylko, Jezu drogi” (Śpiewnik Ewangelicki, nr 722);
06:06 Czytanie Lekcji Apostolskiej i Starotestamentowej – czytają: Karol Mękarski, Joanna Szczepankiewicz-Battek;
09:42 Pieśń „Kto się w opiekę” (Śpiewnik Ewangelicki, nr 681)
12:07 Kazanie – ks. Marcin Orawski
27:06 Pieśń „Imię Jezus wiecznie żywe” (Śpiewnik Ewangelicki, nr 787)
30:39 Modlitwa Wiernych, Modlitwa Pańska i błogosławieństwo końcowe.
33:09 Pieśń „Głoście radośnie” (Śpiewnik Ewangelicki, nr 596)

Nabożeństwa internetowe:
https://www.youtube.com/channel/UCrIGAANmhycqv8UFDr-4zGA/videos
https://www.facebook.com/luteraniewroclaw/

Ogłoszenia:

  • Zapraszamy na nabożeństwo w przyszłym tygodniu o godzinie 10.00.

  • Apel o pomoc poszkodowanym w Nadrenii i Westfalii

Diakonia Polska apeluje o pomoc i składanie ofiar na rzecz osób poszkodowanych w wyniku nawałnic w Nadrenii Palatynacie i Nadrenii Północnej Westfalii w Niemczech. Intensywne nawałnice przeszły przez te tereny 15 lipca 2021.

Ulewne deszcze i wezbrane rzeki zniszczyły domy i instytucje publiczne, zerwały drogi, mosty i linie kolejowe. Zginęło co najmniej 165 osób, los setek zaginionych cały czas pozostaje nieznany. Ucierpiały także lokalne kościoły, zalane zostały parafialne archiwa i sprzęt liturgiczny.

„W takich sytuacjach wzajemna troska jest szczególnie istotna. Pamiętamy, że w Polsce po powodzi tysiąclecia w 1997 roku i po powodzi w 2010 roku mogliśmy liczyć na pomoc wielu naszych sąsiadów. W obliczu kataklizmu i w sytuacji zmagania się z jego skutkami nie byliśmy sami. Solidarności doświadczamy także i dziś – w partnerskiej współpracy i wspólnych projektach. Pamiętając w modlitwach o naszych siostrach i braciach, możemy teraz aktywnie włączyć się w pomoc poszkodowanym” – napisali we wspólnym apelu biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP bp Jerzy Samiec i prezes Diakonii Polskiej bp Ryszard Bogusz.

Ofiary pieniężne na rzecz pomocy powodzianom w Nadrenii i Westfalii można przekazywać przez parafie ewangelickie lub indywidualnie do dnia 31 sierpnia 2021 roku: na konto Diakonii Polskiej z dopiskiem „Powódź”:
Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP (Diakonia Polska)
00-246 Warszawa, ul. Miodowa 21
Bank PEKAO S.A. I O/Warszawa
Numer konta: 78 1240 1037 1111 0000 0693 1384
za pośrednictwem platformy płatności elektronicznych DotPay na stronie: www.diakonia.org.pl/darowizny

  • ZAPROSZENIE NA  XXII OGÓLNOPOLSKI ZJAZD PRZEWODNIKÓW EWANGELIKÓW W POZNANIU, w dniach 30 września-3 października 2021 r. 
  • INFORMACJE ORGANIZACYJNE: Wstępny kosztorys imprezy, kalkulowany na 30 uczestników, ustala odpłatność za udział w Zjeździe na 580 zł dla osób pracujących oraz na 540 zł dla rencistów i emerytów. Termin zgłoszeń i wpłaty zaliczki – 5 września.

    W ramach odpłatności Uczestnicy otrzymują następujące świadczenia: 3 noclegi ze śniadaniami, 2 obiadokolacje, przejazdy autokarem w czwartek, piątek i sobotę,  ubezpieczenie (Signal Iduna), bilet komunikacji miejskiej w Poznaniu na czwartek, wszystkie wstępy do muzeów i innych obiektów. 

    Zaproszenie jest kierowane nie tylko do profesjonalnych przewodników, ale do wszystkich zainteresowanych osób. Więcej informacji na temat programu i sposobu zgłaszania znajduje się w ZAŁĄCZNIKU. Informacji także udziela organizatorka Joanna Szczepaniewicz-Battek