„Jeśli wywieramy wpływ cywilizujący, to tylko po to, aby grabić na większą skalę” – zauważył George Orwell. Słowa, które miały opisywać sytuację w Birmie w latach dwudziestych ubiegłego wieku okazały się proroctwem na globalną skalę. Wiele biednych krajów zostało wyeksploatowanych przez kraje bogate. Niestety proces trwa nadal i wszyscy mamy w nim współudział. Parafrazując słowa Księgi Genesis można powiedzieć: „I widział człowiek, że ma wielką władzę, gdy góry zamienia w równiny, a doliny w jeziora i przyniesie mu to kolejne zyski”.

Być może zapowiedź Jezusa „Nie mniemajcie, że przyszedłem, przynieść pokój na ziemię”nabiera dziś nowego kontekstu, choć – mając na uwadze średniowieczne podboje i krucjaty, a potem masowe niewolnictwo i wyzysk rdzennych mieszkańców podbitych ziem – nie aż tak nam obcego.

Zapraszam do wspólnej refleksji nad problemami, które czasem wykraczają poza to, co dostrzegamy pochłonięci codziennością, a mającymi na tę codzienność znaczący wpływ. Marcin Orawski

Plan nabożeństwa
Na YouTube, w opisie znajdującym się pod filmem można wybierać poszczególne części nabożeństwa klikając na znacznik czasu.

0:00 Krebs Johann (1713-1780) Trio F-dur – dr Dawid Ślusarczyk;
02:36 Powitanie – ks. Marcin Orawski;
04:05 Pieśń „Na skale Kościół stoi” (Śpiewnik Ewangelicki, nr 552);
06:17 Czytanie Lekcji Apostolskiej i Ewangelii – czytają: Katarzyna Ilnicka, Dorota Dutkiewicz;
09:03 Apostolskie Wyznanie Wiary;
10:01 Pieśń „Bądź gotowy, duchu mój” (Śpiewnik Ewangelicki, nr 717);
12:37 Kazanie – ks. Marcin Orawski;
25:24 Pieśń „O Jezu! Wszak to sprawa Twa” (Śpiewnik Ewangelicki, nr 558);
28:31 Modlitwa Wiernych, Modlitwa Pańska i błogosławieństwo końcowe;
31:18 Pieśń „Brońże, Panie, nas na wieki” (Śpiewnik Ewangelicki, nr 290).

Nabożeństwa internetowe:
https://www.youtube.com/channel/UCrIGAANmhycqv8UFDr-4zGA/videos
https://www.facebook.com/luteraniewroclaw/

Ogłoszenia:

  • Zapraszamy na nabożeństwo w przyszłą niedzielę o godzinie 10.00. Świętować będziemy Pamiątkę Reformacji. Po nabożeństwie wszystkich zaprosimy do Sali parafialnej na poczęstunek, a każdy uczestnik nabożeństwa otrzyma pamiątkę.
  • W ostatni poniedziałek miesiąca, 25 października, serdecznie zapraszamy na spotkanie seniorów. Rozpoczęcie o godzinie 11.00, a zakończenie wspólnym posiłkiem o 13.00.
  • Także 25 października zapraszamy serdecznie na wyjątkowy Koncert Czterech Wyznań. Rozpocznie się on o godzinie 18:00 w katedrze prawosławnej, następnie uczestnicy przejdą kolejno: do kościoła rzymskokatolickiego p.w. św. Antoniego, później do Synagogi pod Białym Bocianem, a o godzinie 20.00 dotrą do naszego kościoła. Podczas tego wydarzenia zaprezentują się trzy znakomite wrocławskie chóry: Chór Wrocławskich Cerkwi pod dyrekcją ks. prot. Grzegorza Cebulskiego w repertuarze cerkiewnym, Cantores Minores Wratislavienses pod dyrekcją Piotra Karpety w repertuarze katolickim i ewangelickim oraz Chór Synagogi pod Białym Bocianem pod dyrekcją Stanisława Rybarczyka w repertuarze synagogalnym.

Szczegółowy plan tego niezwykłego koncertu znajduje się na plakatach oraz na naszej stronie internetowej: https://www.naszaparafia.pl/blog/koncert-czterech-wyznan/
Bardzo serdecznie zapraszamy

  • W najbliższy wtorek zapraszamy na lekcje religii, które odbywają się według planu.
  • Młodzież zapraszamy na spotkanie duszpasterstwa „Pronoja”, w środę o godzinie 19.00
  • W czwartek zapraszamy na godzinę biblijną o 11.00
  • Spotkania dla osób zainteresowanych nauką naszego Kościoła odbywają się zwykle w pierwsze poniedziałki miesiąca. Spotkania mają charakter otwarty i niezobowiązujący. W listopadzie na spotkanie zapraszamy wyjątkowo w drugi poniedziałek miesiąca, tj. 8 listopada 2021 r. o godzinie 17:00 w sali parafialnej (z tyłu budynku kościoła). Temat spotkania: „95 tez Marcina Lutra – program zrealizowany czy nadal aktualny?”. Serdecznie zapraszamy!
  • Wzorem ubiegłych lat pragniemy włączyć się w ogólnopolską akcję „Prezent pod choinkę”. Akcja jest prowadzona przez nasze Centrum Misji i Ewangelizacji. W tym roku także prezenty mają trafić do dzieci z: Ukrainy, Białorusi, Rumunii oraz dla dzieci uchodźców. Są one dostarczane do wspólnot parafialnych, szkół, przedszkoli, domów dziecka oraz do dzieci ulicy objętych działaniami streetworkerów, a także do dzieci niepełnosprawnych. Instrukcja przygotowania paczki znajduje się na ulotkach przy wyjściu z kościoła oraz na stronach internetowych CME. Jeśli ktoś chciałby wesprzeć finansowo akcję, można to uczynić w kancelarii parafialnej dokonując wpłaty na listę. Ofiary planujemy zbierać do niedzieli 14 listopada, abyśmy mogli zrobić zakupy i 17 listopada w ramach spotkania duszpasterstwa młodzieżowego przygotować paczki. Zapraszamy do włączenia się w akcję. Będziemy wdzięczni za każdy dar serca.