29 maja 2022
 • 6. Niedziela po Wielkanocy (Exaudi)

  29 maja 2022  10:00 - 11:00
  Ewangelicki Kościół Opatrzności Bożej, Kazimierza Wielkiego 29, 50-077 Wrocław, Polska

  Nabożeństwo Słowa. Hasło: „Słuchaj, Panie, głosu mego!” Ps 27,7

 • Szkółka niedzielna

  29 maja 2022  10:10 - 11:10
  sala parafialna

30 maja 2022
 • Spotkanie seniorów

  30 maja 2022  11:00 - 13:30

  sala parafialna

2 czerwca 2022
 • Godzina biblijna

  2 czerwca 2022  11:00 - 12:00
  sala parafialna, Kazimierza WIelkiego 29, Wrocław

 • Pronoja - spotkanie Ewangelickiego Duszpasterstwa Akademickiego "Pronoja"

  2 czerwca 2022  20:00 - 22:00

5 czerwca 2022
 • Zesłanie Ducha Świętego (konfirmacja)

  5 czerwca 2022  10:00 - 12:00
  Ewangelicki Kościół Opatrzności Bożej, Kazimierza Wielkiego 29, 50-077 Wrocław, Polska

  Nabożeństwo ze spowiedzią i komunią swiętą. Hasło: "Nie dzięki mocy ani dzięki sile, lecz dzięki mojemu Duchowi to się stanie - mówi Pan Zastępów." Za 4,6b