Początek roku to okres podsumowań, planowania, a także sprawozdań. Dotyczy to również naszej parafii, dlatego 20 stycznia po nabożeństwie spotkaliśmy się na Zgromadzeniu Parafialnym prowadzonym przez ks. proboszcza Marcina Orawskiego. Powołano Komisję Skrutacyjną, w skład której weszli: ks. bp Ryszard Bogusz i kurator naszej parafii Jacek Sowa. Spotkanie rozpoczęło się przypomnieniem najważniejszych wydarzeń roku 2018, któremu towarzyszył pokaz slajdów. Chętni mogli również przeczytać pełne zestawienie parafialnych działań, którego nie odczytano z powodu jego obszerności.

Prowadzący nawiązał do wniosków, którymi zakończyło się ubiegłoroczne Zgromadzenie. Sugerowano wtedy, aby nie odczytywać podczas zgromadzeń pełnych sprawozdań finansowych z uwagi na to, że te informacje umykają, a wydłuża się czas trwania zebrania. Okazuje się, że nie jest to możliwe ze względu na przepisy, dlatego też w dalszej części wysłuchaliśmy wszystkich kwot przychodów i rozchodów, ale też mogliśmy je obejrzeć na slajdach, co na pewno ułatwiło odbiór. Rok temu padło również pytanie dotyczące remontu kamienicy przy ul. Glinianej, który już się rozpoczął.

O należących do parafii – przedszkolu Wesołe Nutki, Domu Seniora i Kamienicy pod Aniołami – opowiedziały osoby zajmujące się ich prowadzeniem: panie Barbara Sys, Alina Lorek i Anna Górka

Następne punkty Zgromadzenia dotyczyły sprawozdania przygotowanego Komisję Rewizyjną oraz księgową naszej parafii – Iwonę Orawską. Sprawozdanie odczytane przez przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Elżbietę Fus zostało przyjęte jednogłośnie. Rozliczenie przychodów i rozchodów parafii w roku 2018 przedstawione przez I. Orawską zostało przyjęte z jednym głosem wstrzymującym się, a preliminarz wydatków na rok 2019 z dwoma wstrzymującymi się głosami. Jednogłośnie przyjęto prośbę księdza proboszcza o wydłużenie o dwa lata zgody na sprzedaż kamienicy przy pl. Staszica.

W wolnych wnioskach pojawiła się propozycja Joanny Brzastowskiej, aby stworzyć społeczny zespół redakcyjny, który wesprze Darię Stolarską w prowadzeniu naszego „Słowa Parafialnego”. Obecnie życie religijne, kulturalne i społeczne naszych parafian i księży jest tak bogate, że koniecznym się stało włączenie większej liczby osób do zbierania materiałów, jak i ich opracowywania.

Tegoroczne Zgromadzenie Parafialne zakończyło się modlitwą.

(jotbe), fot. ks. Paweł Mikołajczyk