Nasze modlitwy biegną w tych dniach do Ukrainy. Brak słów gdy patrzy się na cierpienie i śmierć, których można uniknąć.

Zachęcamy te osoby, które mogą sobie na to pozwolić, by wsparły finansowo organizacje niosące pomoc ofiarom działań wojennych w Ukrainie.

Jedną z organizacji, która zaangażuje się w taką pomoc jest Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Zgodnie z apelem wystosowanym przez bpa. Samca, zwierzchnika KEA w RP i bpa. Bogusza, prezesa Diakonii, działania mają zostać skierowane gdzie tylko będzie to możliwe – zarówno do centrów pomocowych w Ukrainie jak i do miejsc w naszym kraju, które przyjmą uchodźców.

W tytułach wpłat przeznaczonych na ten cel należy wpisywać „Ukraina”.Zbiórka Diakonii potrwa do 30 kwietnia.

Link do apelu Diakonii wraz z numerem konta do dokonywania wpłat i odnośnikiem do dokonywania wpłat poprzez Dotpay: https://diakonia.org.pl/aktu…/apel-o-wsparcie-dla-ukrainy/