Zapraszamy na godziny biblijne – w każdy czwartek o 11.00 (poza adwentem i czasem pasyjnym). Czwartkowe spotkania trwają nie dłużej niż godzinę, nie wymagają żadnego wcześniejszego przygotowania i wiedzy oraz są otwarte dla każdej chętnej osoby.

Dlaczego spotykamy się by rozważać teksty biblijne? Wierzymy, że Biblia zawiera Słowo Boże. Jednak teksty w niej zawarte bywają trudne – odwołują się do dawno minionego świata i kultury, są spisane w starożytnych językach, powstawały z myślą o odbiorcach o zupełnie innej wrażliwości. Mimo to, gdy zajrzy się pod te wszystkie uwarunkowania to można odnaleźć prawdziwe Słowo, które jest bardzo aktualne i ma moc przemieniać życie.

Obecnie kończymy rozważania nad księgą Objawienia Jana, pełną symboli, metafor, czasem sprawiających wrażenie całkowitego oderwania od szarej rzeczywistości. Jednak podczas naszych spotkań mogliśmy zobaczyć jak bardzo Objawienie Jana osadzone jest w konkretnych czasach i miejscu, jednocześnie poruszając ponadczasowe dylematy budzące emocje i dzisiaj – jak władza, relacja pomiędzy Kościołem a strukturami politycznymi czy ideologizacja religii.

Dla tych, którzy w tym czasie pracują lub z innych powodów nie mogą uczestniczyć w godzinach biblijnych a chcieliby o Słowie Bożym podyskutować przygotowaliśmy dyskusyjne spotkania biblijne, które odbywają się w drugi poniedziałek miesiąca o 18.30.

Serdecznie zapraszamy!