Zakończył się kolejny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan zaproponowany już w 1908 roku przez ks. Paula Wattsona, założyciela wspólnoty Franciszkanów Pojednania i pierwszego działacza ruchu ekumenicznego. Na naszej półkuli Tydzień jest obchodzony między dniem upamiętniającym św. Piotra a dniem upamiętniającym nawrócenie św. Pawła , tj. trwa od 18 do 25 stycznia.

W tym roku materiały na Tydzień Modlitw opracowali chrześcijanie z Indonezji. Teksty przygotowane przez nich zostały ostatecznie opracowane i zatwierdzone przez członków Międzynarodowego Komitetu mianowanego przez Komisję Wiara i Ustrój Światowej Rady Kościołów i Papieską Radę ds. Popierania Jedności Chrześcijan. Polską wersję materiałów przygotował ekumeniczny zespół redakcyjny powołany przez Komisję ds. Dialogu pod kierownictwem bp. Jerzego Samca(Kościół Ewangelicko-Augsburski) i bp. Krzysztofa Nitkiewicza (Kościół Rzymskokatolicki).

Tematem rozważań tegorocznych spotkań był werset z Księgi Powtórzonego Prawa (16, 20) Dąż do sprawiedliwości . Każdy dzień pogłębiał temat sprawiedliwości dzięki odrębnym hasłom:

Dzień 1: Niech prawo rozlewa się jak woda, a sprawiedliwość jak niewysychający potok (Am 5,24). Dzień 2: Niech wasze „tak” znaczy „tak”, a „nie” znaczy „nie” (Mt 5,37).

Dzień 3: Pan jest łaskawy i miłosierny (Ps 145,8).

Dzień 4: Bądźcie zadowoleni z tego, co posiadacie (Hbr 13,5).

Dzień 5: Zwiastować ubogim Dobrą Nowinę (Łk, 4,18).

Dzień 6: Imię Jego: Pan Zastępów (Jr 10,16).

Dzień 7: O kobieto, wielka jest twoja wiara (Mt 15,28).

Dzień 8: Pan jest moim światłem i moim zbawieniem (Ps 27,1).

Każda z parafii przygotowuje tydzień Modlitw według własnego wyboru – niektóre organizują tylko jedno nabożeństwo z tej okazji, inne spotykają się każdego dnia oktawy. We Wrocławiu zwyczajowo wydarzenia związane z Tygodniem Modlitw o Jedność Chrześcijan odbywają się codziennie. Nabożeństwo rozpoczynające tegoroczny Tydzień miało miejsce w Prawosławnej Katedrze Narodzenia Przenajświętszej Marii Panny, a kazanie wygłosił Arcybiskup Wrocławski i Szczeciński Jerzy (Pańkowski) z Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Jego Eminencja po raz pierwszy wziął udział we wrocławskich ekumenicznych uroczystościach – jak powiedział w słowach pozdrowienia na ostatnim nabożeństwie oktawy – czuje się zbudowany panującym tu ekumenicznym duchem i wspaniałą atmosferą, daleko wykraczającą poza ramy zwyczajowej grzeczności.

Organizatorzy Wrocławskiego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan zaproponowali wiernym nie tylko nabożeństwa i msze, ale też ciekawe seminaria, debaty oraz promocję Biblii Ekumenicznej. Odbywały się one w różnych miejscach Wrocławia – w Ewangelikalnej Wyższej Szkole Teologicznej, Papieskim Wydziale Teologicznym, Centrum Historii Zajezdnia, Kościele Chrześcijan Baptystów oraz Polskokatolickiej Katedrze św. Marii Magdaleny. Końcowe nabożeństwo miało miejsce w ewangelickim kościele Opatrzności Bożej, a swoją obecnością uświetniło je wiele osób ze świeckich środowisk naukowych i kulturalnych jak i przedstawiciele mniejszości narodowych, m.in. rektorzy uczelni – prof. dr hab. Adam Jezierski (UWr), prof. dr hab. Wojciech Szczerba i dr hab. Piotr Lorek (EWST), prof. dr hab. Cezary Madryas (PWr), ks. prof. dr hab. Włodzimierz Wołyniec (PWT) oraz Igor Salamon – przewodniczący wrocławskiego oddziału Związku Ukraińców w Polsce.

Obecni także byli hierarchowie chrześcijańskich Kościołów różnych denominacji – bp Waldemar Pytel z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, bp Ryszard Bogusz – przewodniczący wrocławskiego oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej, abp Jerzy (Pańkowski) z Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego oraz abp Józef Kupny z Kościoła Rzymskokatolickiego. Na nabożeństwo przybyli także przedstawiciele Fundacji Dzielnica Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań oraz duchowni różnych wyznań.

Kazanie wygłosił o. Jacek Kiciński – biskup pomocniczy Archidiecezji Wrocławskiej. Nawiązując do hasła Tygodnia Dąż do sprawiedliwości (Pwt 16, 20), z mocą podkreślił, że podstawą wszelkich działań powinna być sprawiedliwość Boska, a nie – ludzka, która może być omylna.

(jotbe)

Fot. Daria Stolarska