Kiedy się wzdycha? Kiedy jest się zawiedzionym. Kiedy ma się dość. Kiedy nie ma sił. Kiedy oczekuje się zmiany. Kiedy czeka się na koniec – by mógł stać się nowym początkiem. Serdecznie zapraszamy na nabożeństwo w 3. niedzielę przed końcem roku kościelnego. W nabożeństwie wezmą udział osoby uczestniczące w Instytucie Pastoralnym – jednostce kształcenia ustawicznego naszego Kościoła – a dyrektor Instytutu, ks. bp Adrian Korczago wygłosi kazanie. Serdecznie zapraszamy do udziału w nabożeństwie w kościele Opatrzności Bożej albo przez transmisję internetową.

Pieśni śpiewane na nabożeństwie: 279, 912, 915, 931, 273.

Ogłoszenia:

 1. Zapraszamy na nabożeństwo w przyszłą niedzielę o godz. 10.00 – połączone ze spowiedzią i Komunią Świętą.
 2. W poniedziałek 13 listopada – czyli jutro – kończymy zbieranie paczek świątecznych dla dzieci w ramach akcji Prezent pod Choinkę. Kto chciałby wziąć udział w akcji ale został zaskoczony przez upływ czasu może wciąż wpłacić dowolną kwotę w kancelarii – za te pieniądze parafia przygotuje kolejne paczki.
 3. Lekcje religii odbywają się zgodnie z planem.
 4. Spotkanie dla młodzieży pokonfirmacyjnej odbędzie się w środę o 17.30.
 5. Godzina biblijna obędzie się w czwartek o 11.00.
 6. Zapraszamy na spotkanie Ewangelickiego Duszpasterstwa Akademickiego Pronoja w czwartek o 20.00. Na najbliższym spotkaniu odbędzie się pakowanie paczek Prezentu pod Choinkę, dlatego spotkanie odbędzie się w dużej sali parafialnej.
 7. W przyszły poniedziałek – 20 listopada – o godz. 18.00. zapraszamy na spotkanie z pasją. O 80 rocznicy 2. Korpusu Polskiego (czyli Armii gen. Andersa) opowie Andrzej Korus.
 8. Radnych parafialnych zapraszamy na radę parafialną jutro o 18.00.
 9. Inne ogłoszenia – Cykl modlitw o Kościoły członkowskie ŚFL
  Włochy zamieszkuje prawie 60,5 miliona mieszkańców. Ponad 87% Włochów to rzymscy katolicy. Protestanci różnych denominacji stanowią niespełna 1% wyznawców. Blisko 6% Włochów deklaruje brak przynależności religijnej.
  Ewangelicko-Luterański Kościół Włoch skupia 7 tysięcy wiernych w 15 ośrodkach. Włoscy luteranie mocno i otwarcie angażują się w pomoc uchodźcom, w działania na rzecz wyrównywania szans i likwidacji wszelkich uprzedzeń. Ciekawą inicjatywą jest duszpasterstwo turystyczne – akcja nakierowana na wypoczywających w Italii luterańskich turystów z Niemiec.