W dniach od 11 do 13 października 2019r. w Heilbad Heiligenstadt w Turyngii odbyła się doroczna konferencja niemieckiego towarzystwa Evangelische Gesellschaft für Ost-West-Begegnung e.V. z siedzibą w Getyndze. Temat tegorocznego spotkania brzmiał: Rozdarcie Żelaznej Kurtyny – Wspomnienie i Perspektywa. Na spotkanie został zaproszony biskup Ryszard Bogusz, którego poproszono o wygłoszenie kazania w trakcie nabożeństwa, które zaplanowane było na wieczór 12 października. Biskupowi towarzyszyła delegacja naszej Rady Parafialnej w osobach pana Janusza Witta i pani Izabeli Żółtowskiej.

Temat i program konferencji nawiązywały do wydarzeń roku 1989, zarówno w Niemczech, jak i w Polsce. Uczestnicy wysłuchali ciekawych referatów na temat czasu przełomu, rozmów świadków tamtych wydarzeń oraz wspomnień osób, które budowały nową rzeczywistość Niemiec i Polski po obradach Okrągłego Stołu i po upadku muru berlińskiego. Bardzo interesującym elementem konferencji była wycieczka do Grenzlandmuseum Eichsfeld w Turyngii, gdzie, w scenerii sprzed ponad 30 lat, można było poczuć atmosferę strachu, wrogości, ale i tęsknoty, jaka przez wiele lat towarzyszyła przekraczaniu granicy pomiędzy dwoma niemieckimi państwami.

Pomiędzy punktami programu oraz wieczorami dużo było czasu na wzajemne poznanie się, ożywione rozmowy oraz gorące dyskusje. Te ostatnie zdominowane zostały przez tematy polityczne, nie tylko w odniesieniu do lat 90tych, ale przede wszystkim w związku z niedzielnymi wyborami parlamentarnymi w Polsce. Chcąc wziąć udział w głosowaniu delegacja wrocławska opuściła konferencję w niedzielne przedpołudnie, żegnana szczerymi życzeniami dobrych wyborów dla Polski.

Izabela Żółtowska