Nasza parafia posiada akredytację do przyjmowania, koordynowania i wysyłania wolontariuszy do innych krajów Unii Europejskiej (istnieje też możliwość wyjazdu do krajów europejskich poza Unię).

Zapraszamy do kontaktu wszystkich zainteresowanych wyjazdem na roczny wolontariat. Poszukujemy zmotywowanych ludzi w wieku 18-29 lat. W ramach projektu wolontariusz otrzymuje bezpłatne zakwaterowanie, wyżywanie, kieszonkowe, zwrot kosztów podróży, międzynarodowe ubezpieczenie i kurs języka kraju, w którym odbywa się wolontariat.
W parafii bierze udział w seminarium stanowiącym wstępne przygotowanie do wyjazdu.

Miejscami odbywania wolontariatu są organizacje partnerskie naszej parafii w innych krajach oferujące pracę np. w ośrodkach opieki nad dziećmi, seniorami, biurach, itp.

Po zakończeniu wolontariatu wolontariusz otrzymuje YouthPass (certyfikat poświadczający umiejętności oraz rezultaty osiągnięte w procesie uczenia się pozaformalnego i nieformalnego w trakcie projektu) i inne certyfikaty. Podczas wolontariatu wolontariusz zyskuje doświadczenie udziału w międzynarodowych projektach i doskonali język obcy, co pomaga potem w poszukiwaniu pracy w organizacjach międzynarodowych w kraju i za granicą.

Europejski Korpus Solidarności to nowa nawa nazwa wcześniejszego programu EVS w ramach Erasmus+. Więcej informacji o EKS można znaleźć na stronie internetowej.

Kontakt w sprawie wyjazdu: maryna.los@luteranie.pl