Nasi wolontariusze pochodzą z rożnych krajów. By przybliżyć historię i kulturę miejsc, z których pochodzą, organizują wieczory kulturalne. W grudniu przypadła kolej na Niemcy. By przybliżyć niemieckie zwyczaje bożonarodzeniowe wolontariusze zorganizowali „stoisko kiermaszu bożonarodzeniowego” w naszym „Ogrodzie Solidarności”.