Zapraszamy do udziału w wydarzeniach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.

Program wrocławskich obchodów Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 2020

Niedziela 19 stycznia
17:00 Nabożeństwo: Cerkiew Św. Cyryla i Metodego

ul. św. Jadwigi 13
Kazanie: Ks. Eugeniusz Cybulski

Poniedziałek 20 stycznia
15:30 Trójgłos o Chrzcie Świętym

Uczestnicy:

  • Ks. Mgr Lic. Krzysztof Wolnica
  • Daniel Trusiewicz
  • Ks. Dr Maciej Małyga

pl. Katedralny 1 – Budynek PWT S. 30

17:00 Nabożeństwo: Katedra Pw. Św. Jana Chrzciciela

pl. Katedralny 1
Kazanie: Bp Waldemar Pytel

Wtorek 21 stycznia
17:00 Nabożeństwo: Kościół Metodystów

ul. Worcella 28
Kazanie: Bp Ryszard Bogusz

Środa 22 stycznia
17:00 Nabożeństwo: Katedra Pw. Św. Marii Magdaleny

ul. Szewska 10
Kazanie: Pastor Daniel Trusiewicz

Czwartek 23 stycznia
17:00 Nabożeństwo: Zbór Chrześcijan Baptystów

ul. Kłodnicka 2
Kazanie: Ks. Krzysztof Wolnica

Piątek 24 stycznia
18:00 Spotkanie: Gość w dom, Bóg w dom? Rozmowa przyjaciół
Uczestnicy:
  • Mariola Abkowicz – Przewodniczaca Zarządu Związku Karaimów Polskich
  • Katarzyna Sobanska-Laskowska – Pełnomocnik Terenowy Rzecznika Praw Obywatelskich
  • Jacek Ossowski – Wrocławskie Centrum Akademickie
  • Bp Waldemar Pytel – Kościół Ewangelicko-Aucsburski

Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna
ul. Św. Jadwigi 9

Sobota 25 stycznia
17:00 Nabożeństwo: Kościół Pw. Św. Mikołaja

ul. św. Antoniego 30
Kazanie: Ks. Marcin Orawski

Niedziela 26 stycznia
17:00 Nabożeństwo: Kościół Opatrzności Bożej

ul. Kazimierza Wielkiego 29
Kazanie: Abp Józef Kupny