Jedność w różnorodności to przesłanie, którego rozdzierany wojnami, sporami i nierównościami świat niezwykle potrzebuje.

Dlatego co roku, pomimo wszelkich różnic chrześcijanie różnych wyznań, języków i kultur łączą się w modlitwie. Jak zawsze chcemy razem z wrocławskim oddziałem Polskiej Rady Ekumenicznej włączyć się w tę inicjatywę.

W ramach TMoJCh 2023 odbędą się trzy wydarzenia w naszym mieście.

Nabożeństwo centralne odbędzie się w piątek, 20 stycznia, o godz. 17:00 w rzymskokatolickiej
katedrze św. Jana Chrzciciela na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu. Zwyczajem przyjętym na
nabożeństwach w ramach Tygodnia Modlitw jest gościnna wymiana kaznodziei – w kościele
danego wyznania kazanie wygłasza duchowny innej denominacji. Kaznodzieją podczas
nabożeństwa centralnego będzie zwierzchnik Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-
Augsburskiego – bp Waldemar Pytel.

W niedzielę, 22 stycznia, również o 17.00, odbędzie się w naszym kościele odbędzie się koncert zespołu LAAU WORSHIP prowadzony przez Karinę Reske. Koncertowi towarzyszyć będzie refleksja nad hasłem tegorocznego Tygodnia, którą wygłosi ks. prof. Bogdan Ferdek z Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

We wtorek 24 stycznia o 14.00 na Papieskim Wydziale Teologicznym w auli Benedykta XVI (pl. Katedralny 1) odbędzie się sesja naukowa pod wiele mówiącym tytułem Ekumenizm w cieniu wojny. Organizatorami spotkania są: Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu oraz Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna, przy współpracy Fundacji Obserwatorium Społecznego i Koła Naukowego Studentów PWT.

Serdecznie zapraszamy do udziału!