Nabożeństwem w ewangelickim kościele Opatrzności Bożej został zainaugurowany we Wrocławiu Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. W niedzielę 28 stycznia zebrali się u nas reprezentanci Kościołów: rzymskokatolickiego, polskokatolickiego, prawosławnego, greckokatolickiego, baptystycznego, metodystycznego i luterańskiego.

Kazanie wygłosił ks. mitrat Andrzej Konachowicz z Kościoła prawosławnego, a słowa pozdrowienia przekazał metropolita wrocławski abp Józef Kupny. Na zakończenie błogosławieństwa udzielił zwierzchnik diecezji wrocławskiej naszego Kościoła bp Waldemar Pytel. W czasie nabożeństwa wiązankę kolęd zaśpiewał kameralny żeński chór parafialny pod dyrekcją Dawida Ślusarczyka, a partie solowe wykonała Dobromiła Ogińska-Broniszewska.

Hasłem tegorocznego tygodnia był werset z 2. Księgi Mojżeszowej: Prawica Twoja wsławiła się mocą (2 Mż 15, 6). Materiały do ekumenicznych modlitw przygotowali chrześcijanie z Karaibów.