Co znaczy wierzyć? Składamy wyznanie wiary na każdym nabożeństwie. Zarówno Credo nicejsko-konstantynopolitańskie jak i apostolskie są zestawami twierdze. „Wierzę w Boga…” mówimy. Czy w takim razie wiara polega na podpisaniu się pod pewną teorią i… tyle? Spójrzmy wspólnie na tekst z 1. Listu Jana by zobaczyć czy rzeczywiście tak jest i dlaczego nie. Zapraszam, Paweł Mikołajczyk

Pieśni: 582, 825, 560, 833

Ogłoszenia:

 1. Dzisiaj o godzinie 19.00 w naszym kościele odbędzie się koncert zespołu LAAU, prowadzonego przez Karinę Reske, podczas którego będzie można usłyszeć rozważanie dr hab. Piotra Lorka, prof. EWST. Serdecznie Was zapraszamy!
 2. Zapraszamy na nabożeństwo w przyszłą niedzielę o godz. 10.00. Liturgia będzie w tzw. formie młodzieżowej, a podczas nabożeństwa nastąpi rozdanie świadectw dzieciom uczęszczającym na lekcje religii. Z tego powodu wyjątkowo nie będzie to nabożeństwo połączone ze spowiedzią i Komunią Świętą.
 3. Lekcje religii odbywają się zgodnie z planem.
 4. Dyskusyjne spotkanie biblijne odbędzie się w poniedziałek 19 czerwca o 18.30. Temat spotkania brzmi: “Dlaczego Biblia wcale nie wypowiada się na temat homoseksualizmu i innych mniejszości seksualnych”.
 5. Spotkanie dla młodzieży pokonfirmacyjnej odbędzie się w środę o 17.30.
 6. Godzina biblijna obędzie się w czwartek o 11.00.
 7. Zapraszamy na ostatnie spotkanie Ewangelickiego Duszpasterstwa Akademickiego Pronoja w tym roku akademickim. Spotkanie odbędzie się w czwartek o 20.00.
 8. Radnych parafialnych zapraszamy na radę parafialną o 18.00 w poniedziałek 12 czerwca.
 9. Cykl modlitw ŚFL – Argentyna
  Argentynę zamieszkuje bez mała 46 milionów ludzi. Zdecydowana większość mieszkańców to katolicy – ponad 70%. Protestanci stanowią 14% mieszkańców.
  W Argentynie działają dwa Kościoły będące członkami Światowej Federacji Luterańskiej:
  Kościół Ewangelicki Rzeki La Plata zrzesza 27 tysięcy wiernych w 45 parafiach na terenie Argentyny, ale także z Paragwaju i Urugwaju. Kościół jest zaangażowany w działania na rzecz równouprawnienia i praw człowieka.
  Zjednoczony Kościół Ewangelicko-Luterański liczy 11 tysięcy wiernych w ponad 230 parafiach. Służy w nim 73 duchownych. Założycielami Kościoła byli misjonarze Synodu Missouri działający wśród niemieckojęzycznych migrantów z Niemiec i znad Wołgi.