Przeczytaj słowa Jezusa i spróbuj je zapamiętać, a następnie wykonaj zadanie. Jezus mówi o sobie: „Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a Ja w nim, ten wydaje wiele owocu; bo beze mnie nic uczynić nie możecie.” J 15,6