Jak wiecie, spotkania dla osób zainteresowanych nauką naszego Kościoła odbywają się zwykle w pierwsze poniedziałki miesiąca. Spotkania mają charakter otwarty i niezobowiązujący – każda osoba może wziąć udział w spotkaniu, bez względu na wyznanie czy jego brak, a udział nie jest tożsamy z zadeklarowaniem chęci wstąpienia do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

W związku z obostrzeniami wprowadzonymi w celu zapobiegania i zwalczania zakażeń wirusem SARS-CoV-2 najbliższe spotkanie odbędzie się w poniedziałek 4 stycznia 2021 r. o godzinie 19:00 w formie on-line (link do spotkania znajduje się poniżej). Tematem spotkania będzie luterańskie rozumienie urzędu duchownego i ustroju Kościoła. Serdecznie zapraszamy!

->LINK<-