AKTUALIZACJA: w grafice znalazł się błąd – zamiast godziny 17.30 była podana 17.00. Spotkanie jest o 17.30. Za błąd przepraszam – P.M.

Mamy nadzieję, że pierwsze dni nowego roku szkolnego dla wszystkich uczennic i uczniów były czasem radości z ponownego spotkania kolegów i koleżanek oraz ciekawości tego, co będą poznawać.

Nowy rok szkolny oznacza także, że musimy się spotkać by ustalić godziny lekcji w tym roku szkolnym. Jak zawsze lekcje będą się odbywały we wtorki. Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców i opiekunów na spotkanie organizacyjne we wtorek 6 września o 17.30 do naszej sali parafialnej.

Jeżeli nie możecie wziąć udziały w spotkaniu, napiszcie jakie godziny Wam odpowiadają na adres: ewangelicy@gmail.com.