Wszystkie osoby zainteresowane ewangelicyzmem zapraszamy na dzisiejsze spotkanie online o godzinie 19.00. Spotkanie odbędzie się na platformie ZOOM – by się połączyć, proszę kliknąć LINK.

Tematem spotkania będzie luterańskie rozumienie sakramentu Wieczerzy Pańskiej.

Podstawowa wersja aplikacji do wideokonferencji ZOOM jest bezpłatna i można ją ściągnąć u dołu tej strony (należy wybrać opcję na odpowiednie urządzenie – w przypadku komputera jest to „aplikacja desktopowa).