Wrocław to miasto wielokulturowe, w którym języki, zwyczaje i religie wybrzmiewały obok siebie. Wiele ciekawych biografii historia na tym tle napisała. Jedną z nich jest życie Jerzego Samuela Bandtkie – bibliografa, filologa, językoznawcy.

Na najbliższym spotkaniu z pasją o tej postaci opowie Anna Oryńska, przewodniczka, której zainteresowania są związane z poznawaniem wydarzeń z życia dawnych mieszkańców Wrocławia ich codzienności, wyborów życiowych i dokonań.

Spotkanie odbędzie się 20 lutego o 18.00 w naszej sali parafialnej (za kościołem) przy ul. Kazimierza Wielkiego 29.

Serdecznie zapraszamy!