Letni numer Słowa Parafialnego poświęcony jest ewangelickiemu spojrzeniu na Matkę Bożą. Zapraszamy do lektury!

POBIERZ PDF