Co jest siłą w religijnym sensie? Pełne kościoły? Prawda dogmatów? Fotograficzne zapamiętanie każdej strony Biblii? Nie, siłą jest cierń – co z tym co uwiera, co gniecie, co trudne. Nie chodzi wcale o gloryfikację cierpienia. Wcale nie jest to zachęta do umartwiania się, ale raczej dość trzeźwe stwierdzenie apostoła Pawła, w którego 2. List do Koryntian zajrzymy w 5. niedzielę po Trójcy. Serdecznie zapraszamy na nabożeństwo i transmisję.

Pieśni podczas nabożeństwa:
553 – Na swój święty Kościół cały
671 – Dzień po dniu
100 – Przez dobrą moc Twą, Panie, otoczony
826 – Litościwy Jezu Nasz
302 – O Boże, dzięki Ci
Introit nr 60

Ogłoszenia:
1. Zapraszamy na nabożeństwo w przyszłą niedzielę o godz. 10.00 – połączone ze spowiedzią i Komunią Świętą.
2. Zajęcia tygodniowe przechodzą w tryb wakacyjny – nie odbędą się wtorkowe lekcje religii, spotkania młodzieży, godzina biblijna i próba chóru.
3. Zapraszamy do udziału w XVIII Wieczorach Organowych u Bożej Opatrzności. W ramach Wieczorów odbędzie się pięć koncertów, zaplanowanych od ostatniej soboty czerwca do ostatniej soboty lipca. Koncerty będą rozpoczynać się w każdą sobotę o godzinie 19.00. Drugi koncert tegorocznego festiwalu odbędzie się w sobotę 6 lipca. Wystąpi Michał Botor, a w programie znajdą się Buxtehude, Bach, Tournemir. Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy.
4. Jak co roku odbędzie się Tydzień Ewangelizacyjny w Karpaczu. Termin: 10-18 sierpnia, koszt: 1475 zł (dla dzieci poniżej 7 roku życia są stosowane zniżki). Zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w kancelarii parafialnej lub ze strony parafii Wang w Karpaczu.