Gdyby nie religia, byłoby mniej wojen – zdarza mi się dość często słyszeć podobne opinie. Wydaje się, że coś jest na rzeczy. W Biblii Hebrajskiej, którą nazywamy Starym Testamentem, jest wiele wzmianek o wojnach, które zawsze miały charakter religijny. Historia chrześcijaństwa, islamu i innych religii też jest pełna przelewu krwi. A może ta korelacja pomiędzy przemocą a religia wynika z czegoś innego, z roli, jaką religijność odgrywa w naszym życiu? Zastanówmy się nad tym w 10. niedzielę po Trójcy, w niedzielę Izraela. Zapraszam na nabożeństwo do kościoła Opatrzności Bożej i transmisję internetową, Paweł Mikołajczyk

Ogłoszenia:

1. Zapraszamy na nabożeństwo połączone ze spowiedzią i Komunią Świętą w przyszłą niedzielę o godz. 10.00.

Modlitwa o Kościoły Światowej Federacji Luterańskiej: Kostaryka

Położony w Ameryce Łacińskiej kraj zamieszkuje blisko 5 milionów ludzi. Kraj przezywa okres wzrostu, co skutkuje charakterystycznymi problemami związanymi ze wzrostem nierówności społecznych. Kostaryka położona jest w strefie aktywnej sejsmicznie aktywnej, co sprawia, że jej mieszkańcy doświadczają trzęsień ziemi, towarzyszących im tsunami, nawałnic deszczu i powodzi. Blisko 67% mieszkańców to katolicy. Protestanci (głównie wynania zielonoświątkowego) stanowią prawie 17% populacji. Jako niewierzący zadeklarowało się blisko 8% badanych.

Luterański Kościół Kostarykański to wspólnota, do której należy 500 osób. Mimo niewielkiej ilości wiernych, Kościół otacza służbą duszpasterską młodzież, dzieci i migrantów. Nie bez znaczenia jest również zaangażowanie w profilaktykę AIDS i w działania na rzecz ekologii.