Zapraszamy dzieci i młodzież na Diecezjalne Rekolekcje Pasyjne organizowane przez parafię w Jeleniej-Górze Cieplicach i Diecezję Wrocławską. Jak co roku będą prowadzone ciekawe zajęcia biblijne, ciekawe warsztaty, wycieczki, gry i zabawy, jeśli pogoda pozwoli to również ognisko. W niedzielę w Cieplicach odbędzie się nabożeństwo młodzieżowe. W rekolekcjach oczywiście weźmie udział grupa z naszej parafii. Dzięki dofinansowaniu z Diecezji Wrocławskiej i naszej parafii koszt udziału to 60 zł/os, łącznie z transportem. Pytania odnośnie szczegółów i zgłoszenia można wysyłać na adres ewangelicy@gmail.com do niedzieli 19 marca (wcześniej informowaliśmy, że do 15 ale termin przesyłania zgłoszeń do organizatorów jest dłuższy).