Ostatnie miesiące (jeśli nie lata) są czasem politycznie gorącym. To co może łączyć wszystkie osoby, bez względu na poglądy, to pewna konsternacja, gdy pomyśli się o znaczeniu słów apostoła Pawła z 13 rozdziału Listu do Rzymian: „Każdy człowiek niech się poddaje władzom zwierzchnim; bo nie ma władzy, jak tylko od Boga, a te, które są, przez Boga są ustanowione”. Co oznacza to, że nie ma innej władzy jak ta ustanowiona przez Boga? Dlaczego chrześcijanie mają się poddawać władzom zwierzchnim? Czemu nie do końca tak robili – i nigdy robić nie powinni?

Zapraszamy na Dyskusyjne spotkanie biblijne już jutro, w piątek 19 stycznia o 18.00 do sali parafialnej za kościołem.