W ramach umowy nr 2020-1-PL01-ESC11-079147 zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji nasza parafia realizuje projekt wolontariacki pn.: Szkoła – wolontariat indywidualny 2020-2021. W związku z tym w ciągu ostatniego roku we Wrocławiu przebywało czterech wolontariuszy: Annie z Hiszpanii, Mathilde z Francji, Cristoph z Niemiec i Giorgi z Gruzji. Swoje obowiązki realizują w Szkole Podstawowej nr 29 przy ul. Kraińskiego 1 oraz w Szkole Chrześcijańskiej ARKA przy. ul. Stalowowolskiej 24-26 od początku września 2020 roku do końca lipca 2021 roku.

Więcej szczegółów związanych z tym i innymi projektami znajdziesz na stronie FB naszego wolontariatu:

Projekt ESK- Wolontariat indywidualny, szkołą 2020-2021 | Facebook