27 lipca 2021 roku, w wieku 90 lat, zmarł we Wrocławiu Teodor Walter, długoletni kurator parafii kaliskiej, prezes Kaliskiego Ewangelickiego Towarzystwa Śpiewaczego oraz członek parafialnego chóru. Urodził się 13 lipca 1931 roku w Kaliszu jako syn Brunona i Zofii z domu Lange, gdzie wychowywał się wraz z braćmi: starszym o 10 lat Witoldem i młodszym o 3 lata Janem. Od najmłodszych lat wychowanie, atmosfera domu rodzinnego oraz duchowi przewodnicy wiary: ksiądz Jerzy Sachs, krewna diakonisa s. Danuta Gerke (przełożona diakonatu Eben-Ezer), mieli znaczący wpływ na decyzje życiowe i późniejsze wybory braci Walterów.

         Jan Walter został duchownym ewangelickim. W latach 1958-1962 pełnił funkcję wikariusza u boku ks. dr. Woldemara Gastparyego w Łodzi, a następnie został wybrany proboszczem w parafii poznańskiej. W październiku 1979 roku Parafia Ewangelicko-Augsburska Świętej Trójcy w Warszawie wybrała ks. Jana Waltera na proboszcza parafii warszawskiej oraz na stanowisko seniora diecezji warszawskiej. W swojej wieloletniej służbie dla Kościoła ewangelickiego w Polsce ks. senior Walter wiele uwagi poświęcał: diakonii, ekumenii i ewangelizacji.

         Teodor Walter pozostał do 2008 roku w rodzinnym Kaliszu jako czynny działacz parafii wspierając ks. Jerzego Sachsa, dwóch późniejszych biskupów – ks. Pawła Anweilera i ks. Mariana Niemca oraz ks. Andrzeja Banerta. W latach pięćdziesiątych został wybrany członkiem rady parafialnej, a od roku 1972 kuratorem prężnie działającego zboru kaliskiego.

25 grudnia 1955 r. ożenił się z długoletnią nauczycielką w Szkółce Niedzielnej w Kaliszu Krystyną Hinc, z którą przeżył wspólnie 65 lat. Doczekali się dwójki dzieci, czworga wnucząt oraz pięciorga prawnuków. Oboje, od wczesnych lat młodości uczestniczyli w pracach kaliskiego chóru parafialnego przez ponad 50 lat. Po reaktywacji Kaliskiego Ewangelickiego Towarzystwa Śpiewaczego zostali jego honorowymi członkami, a Teodor Walter jego prezesem w latach 1990-1996.

         Krystyna i Teodor Walter zbudowali ciepły i gościnny dom w Kaliszu przy ulicy Żołnierskiej, w którym wspominało się przodków, mówiło o patriotyzmie, śpiewało pieśni, a przy posiłkach prosiło Boga o błogosławieństwo i zdrowie. Swoje sędziwe lata natomiast spędzili u boku rodziny we Wrocławiu jako członkowie zboru Parafii Opatrzności Bożej .

         Teodor Walter spoczął we Wrocławiu 31.07.2021 r. na Cmentarzu Osobowickim żegnany swoją ulubioną pieśnią autorstwa Dietricha Bonhoeffera:

A gdy nastanie cisza upragniona,
daj mi usłyszeć dzieci Twoich śpiew
I niech też dusza moja utęskniona
dostąpi wejścia do ojczystych stref.

Gdy dobra moc Twa stale mnie ochrania,
nie lękam się, co mi przyniesie dzień,
Ty jesteś ze mną ciągle od zarania,
Ty chronisz mnie, gdy idzie nocy cień.

(Karin Walter-Kurpios)