Tłum idący przez pustynię, atakowany przez żmije. Ostatecznie robią sobie posąg węża i on uzdrawia tych, których węże ukąszą. Scena bardziej jak z filmu niż z Biblii, ale to nie Conan Barbarzyńca – to 4. Księga Mojżeszowa. Co ta scena może nam powiedzieć w 2. niedzielę pasyjną, która nosi nazwę Reminiscere, od słów Ps 25,6 – Pamiętaj, Panie, o miłosierdziu i o łasce swojej? Wyruszmy na pustynię by przejść ścieżką izraelitów, obiecuję, że nie okaże się odległa od naszej codzienności, i wspólnie poszukajmy odpowiedzi na to pytanie. Zapraszam, Paweł Mikołajczyk

Wspólnie zaśpiewamy pieśni:
416 Bądź mi litościw
156 Przy Twym krzyżu
655 Będę Cię wielbił
669 Dlaczego w Twym oku
143 Jezu, bądź pochwalony

Ogłoszenia:

1. Zapraszamy na nabożeństwo w przyszłą niedzielę o godzinie 10.00. Wszystkie nabożeństwa w Czasie Pasyjnym są połączone ze spowiedzią i Komunią Świętą.

2. W Czasie Pasyjnym zapraszamy na tygodniowe nabożeństwa, odbywają się w każdy czwartek. Podczas najbliższego nabożeństwa będziemy obchodzić Światowy Dzień Modlitwy, – teksty i liturgię na ten dzień przygotowały chrześcijanki z Palestyny. To nabożeństwo rozpocznie się nieco później, o 17.30, a nie o 17.00, zwróćcie proszę na to uwagę.

3. Zajęcia tygodniowe: we wtorek, lekcje religii według planu: – spotkanie dla młodzieży pokonfirmacyjnej w środę o godzinie 17.30; – próba chóru parafialnego w środę o 19.45; – godziny biblijna w czasie pasyjnym godziny biblijne nie odbywają się. Zapraszamy na nabożeństwa tygodniowe w każdy czwartek. – spotkanie Ewangelickiego Duszpasterstwa Akademickiego Pronoja w czwartek o 20.00.

4. Spotkanie dla osób zainteresowanych odbędzie się w poniedziałek 4 marca o 17.30 w sali parafialnej. Temat to: “Myśmy pod Twoim krzyżem się zebrali… czyli o krzyżu Chrystusa w życiu ewangelików”. Spotkania mają charakter otwarty i niezobowiązujący.

5. Marzec w tym roku jest wypełniony propozycjami szczególnego spędzenia czasu na rekolekcjach organizowanych przez Diecezję Wrocławską. Jako pierwsze odbędą się rekolekcje dla dzieci i młodzieży w Przesiece od 1-3 marca. Dzięki dofinansowaniu diecezji i parafii koszt to jedynie 50 złotych. Zgłoszenia proszę kierować na adres mailowy parafii albo zgłaszać się w kancelarii parafialnej. Zgłaszać się można jeszcze tylko dzisiaj.

6. Rekolekcje dla kobiet w Karpaczu, 16-17 marca, koszt 200 złotych.

7. Rekolekcje dla mężczyzn 22-24 marca w Wałbrzychu, koszt 330 złotych.

8. Radnych parafialnych zapraszamy jutro na radę parafialną o 17.30.

9. Cykl modlitw o Kościoły członkowskie ŚFL – Serbia Republikę Serbii zamieszkuje blisko 7 milionów ludzi z 10 grup etnicznych. Serbia uzyskała niepodległość w 2006 roku, stając się samodzielnym państwem po rozpadzie federacji z Czarnogórą. Blisko 90% wiernych to chrześcijanie. W zdecydowanej większości (85%) Serbowie są wyznania prawosławnego. Protestantyzm wyznaje w Serbii tylko 1% mieszkańców. Słowacki Kościół Ewangelicki Konfesji Augsburskiej w Serbii, który zrzesza 40 tysięcy wiernych w 27 parafiach, głównie na terenie Wojwodiny. Serbscy luteranie mieszkają tam od XVIII wieku. Są to w znacznej większości potomkowie słowackich przesiedleńców. Osadnicy byli relokowani do innych części monarchii habsburskiej w ramach prześladowań religijnych.