Apostoł Paweł bardzo dużo podróżował, a wszędzie, dokąd dotarł, głosił Ewangelię. Czasem jednak chrześcijanie potrzebowali jego pomocy albo rady, a on nie mógł do nich przyjechać. Wtedy pisał listy. Znajdź miasta i krainę, do mieszkańców których apostoł Paweł napisał listy (podpowiedź znajdziesz w Biblii).

Tam mieszkali chrześcijanie, do których apostoł Paweł pisał listy

Czy wiesz, kim był apostoł Paweł? Rozwiąż poniższe zadanie:

Dokument tożsamości apostoła Pawła

Oto mapy ze szlakami podróży apostoła Pawła. Z pomocą Biblii wpisz nazwy miast, które kolejno odwiedzał.
Informacje o pierwszej podróży misyjnej znajdziesz w Dz 13,1 – 14,28.

Podróże ap. Pawła – I podróż misyjna

O drugiej podróży misyjnej przeczytasz w Dz 15,36 – 18,22.

Podróże ap. Pawła – II podróż misyjna

Trzecia podróż misyjna apostoła Pawła została opisana w Dz 18,23 – 21,14.

Podróże ap. Pawła – III podróż misyjna

W swoją ostatnią podróż, do Rzymu, apostoł Paweł wyruszył jako więzień i już z niej nie wrócił. Przeczytasz o niej w Dz 27,1 – 28,16.

Podróże ap. Pawła – podróż do Rzymu