Serdecznie zapraszamy do udziału w świątecznych nabożeństwach w kościele ewangelickim Opatrzności Bożej we Wrocławiu, ul. Kazimierza Wielkiego 29. Premiery internetowe będą ukazywały się w tych samych dniach i godzinach, co nabożeństwa stacjonarne, według następującego planu:

Wigilia Narodzenia Pańskiego, 24 grudnia, godz. 16.00
– nabożeństwo Słowa.

1. Święto Narodzenia Pańskiego, 25 grudnia, godz. 10.00,
– nabożeństwo ze spowiedzią i Komunią Świętą.

2. Święto Narodzenia Pańskiego, 26 grudnia godz. 10.00,
– nabożeństwo Słowa.

Sylwester (Stary Rok), 31 grudnia, godz. 17.00,
– nabożeństwo Słowa o charakterze dziękczynnym i pokutnym.

Nowy Rok, 1 stycznia, godz. 12.00
– nabożeństwo ze spowiedzią i Komunią Świętą.

1. Niedziela po Narodzeniu Pańskim, 2 stycznia, godz. 10.00
– nabożeństwo ze spowiedzią i Komunią Świętą.

Święto Epifanii (Trzech Króli), 6 stycznia godz. 10.00
– nabożeństwo Słowa.

UWAGA! W związku z pandemią Covid-19 od 15 grudnia zostały wprowadzone dodatkowe obostrzenia, w tym limity dotyczące liczby uczestników nabożeństw. W związku z tym mamy uprzejmą prośbę do osób, które planują wziąć udział w nabożeństwie wigilijnym 24 grudnia i są zaszczepione – o poinformowanie nas o tym fakcie. Informacja o zaszczepieniu jest dobrowolna i kierujemy ją tylko do tych osób, które mogłyby się nią podzielić. Jeśli do informacji dołączony byłby skan paszportu covidowego to jeszcze lepiej. Uzyskanie takiej informacji bardzo ułatwi nam zorganizowanie nabożeństwa wigilijnego z zachowaniem obowiązujących zasad sanitarnych.

Informacje można przekazywać osobiście, telefonicznie: 71 343 47 30 lub mailowo: wroclaw@luteranie.pl