OGŁOSZENIE O NABORZE OFERT NA WYKONANIE ZADANIA p.n.: „Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad przedmiotem zamówienia którego zakres obejmuje wykonanie prac robót budowlanych dla zadania p.n.”Termomodernizacja i remont nieczynnego budynku biblioteki I etap projektu pod tytułem „Termomodernizacja, remont i przebudowa budynku konferencyjno-wypoczynkowego z funkcją hotelową ‘Stara Biblioteka”

Ogłoszenie o naborze na wykonanie zadania Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego 03-01-2019 r
Odpowiedź na ogłoszenie

Projekt budowlany: