Na naszej stronie utworzyliśmy nową zakładkę dla dzieci, młodzieży. Można ją znaleźć w menu Nasza Parafia: https://www.naszaparafia.pl/blog/category/dzieci/

Prezentujemy w niej materiały, gry i zabawy dla dzieci i młodzieży. Znajdziecie tam bieżące informacje o przerabianych na lekcjach religii zagadnieniach oraz planowane wydarzenia.

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą powtórzyć i sprawdzić swoją wiedzę biblijną – nie tylko dzieci! 🙂