Opowieść zaszyta w Modlitwie Pańskiej. Czy zastanawiałeś się kiedyś dlaczego modlitwa „Ojcze nasz” zawiera takie, a nie inne prośby. Albo dlaczego Chrystus z jednej strony podkreślał, że i bez naszych próśb Bóg wie, czego nam potrzeba, a mimo to nauczył nas modlitwy opartej na… konkretnych prośbach? A gdyby w Modlitwie Pańskiej było jeszcze coś, co nam umyka? Gdyby była w niej zaszyfrowana historia, której codziennie słuchamy, wypowiadamy, ale jej nie zauważamy? Zapraszam do odkrywania opowieści, tak zgrabnie zaszytej, że rzadko ją dostrzegamy. Ale ona tam jest, mało tego – stanowi scenariusz najważniejszej modlitwy łączącej wszystkich chrześcijan. Hasłem niedzieli Rogate (Módlcie się) są słowa: Błogosławiony Bóg, który nie odrzucił modlitwy mojej i nie odmówił mi swej łaski.(Ps 66,20). Serdecznie zapraszam, Marcin Orawski

Plan nabożeństwa
Na YouTube, w opisie znajdującym się pod filmem, można wybierać poszczególne części nabożeństwa klikając na znacznik czasu.

0:00 Johann Krebs (1713-1780) Trio F-dur– dr Dawid Ślusarczyk;
02:36 Powitanie – ks. Marcin Orawski;
03:41 Pieśń „Wierzyć mnie, Panie, ucz” (Śpiewnik Ewangelicki, nr 623);
06:11 Czytanie Starego Testamentu i Lekcji Apostolskiej i Ewangelii – czytają: Dariusz Kotowicz, Maria Szulmanowicz;
08:42 Pieśń „Chcę chwalić Boga dziś” (Śpiewnik Ewangelicki, nr 582);
11:38 Kazanie – ks. Marcin Orawski;
26:12 Pieśń „Na skale Kościół stoi” (Śpiewnik Ewangelicki, nr 522);
28:26 Modlitwa główna, Modlitwa Pańska i błogosławieństwo końcowe;
30:19 Pieśń „Imię Jezus” (Śpiewnik Ewangelicki, nr 787).

Nabożeństwa internetowe:
https://www.youtube.com/channel/UCrIGAANmhycqv8UFDr-4zGA/videos
https://www.facebook.com/luteraniewroclaw

Z żałobnej karty
Ze smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 17 maja zmarła
śp. Janina Maczulat, zamieszkała we Wrocławiu.
ur. 7 stycznia 1935 r. w Pińczowie. Bóg darował naszej siostrze 87 lat życia.
Pogrzeb odbędzie się we wtorek 24 maja o godzinie 11..00 na Cmentarzu Grabiszyńskim we Wrocławiu.

Ogłoszenia

  1. Nabożeństwo w przyszłą niedzielę o godz. 10.00.
  2. Zajęcia tygodniowe:
    – w związku z egzaminem 8-klasisty wtorkowe zajęcia starszej grupy konfirmacyjnej zostały przeniesione na czwartek, na godz. 15.00. Pozostałe zajęcia odbędą się według planu.
    – zapraszamy na godzinę biblijną w czwartek o godz. 11.00.
    – zapraszamy także na spotkanie Ewangelickiego Duszpasterstwa Akademickiego „PRONOJA” w czwartek o godzinie 20.00.

3. Zachęcamy do wsparcia funduszu Bratniej Pomocy imienia Gustawa Adolfa. Zbierane w niedziele po Wielkanocy do święta Zesłania Ducha Świętego ofiary, zostaną przeznaczone na pomoc finansową dla parafii, które realizują konieczne prace naprawcze i remontowe budynków kościelnych. Ofiary można wpłacać:
– na listę imienną w kancelarii parafialnej
– przelewem na konto parafii z dopiskiem – „ofiara na BPGA”

4. Wybory do Synodu Diecezjalnego. W tym roku mija przedłużona – sześcioletnia kadencja Synodu Diecezji Wrocławskiej. W związku z tym prawo kościelne zobowiązuje nas do wyboru ośmiu delegatów na kolejną kadencję synodu. Wyborcze Zgromadzenie Parafialne zostało zaplanowane na niedzielę 12 czerwca 2022 roku (w trakcie Zgromadzenia zostanie również przedstawione sprawozdanie z działalności gospodarczej parafii). Kandydaci mogą być zgłaszani do niedzieli 29 maja 2022 r. (formularz oświadczenia o kandydowaniu jest do pobrania w kancelarii parafialnej).

Zgodnie z § 24 Regulaminu Parafialnego „Kandydatów do władz parafialnych zgłaszają parafianie posiadający czynne prawo wyborcze, najpóźniej na dwa tygodnie przed wyborami, w kancelarii parafialnej lub na ręce proboszcza. Osoba zgłaszająca kandydata zobowiązana jest do dołączenia do zgłoszenia zgody na kandydowanie podpisanej przez kandydata”.

Lista Wyborców, czyli lista parafian uprawnionych do głosowania jest dostępna w kancelarii parafialnej. Do 29 maja każdy parafianin może osobiście sprawdzić czy znajduje się na liście.

Przypominamy, że zgodnie z §8 Regulaminu Parafialnego: „Prawo głosu i czynne prawo wyborcze w Parafii przysługuje tym członkom Parafii, którzy, zostali konfirmowani albo wstąpili do Kościoła, ukończyli 18 lat, uczęszczają na nabożeństwa i opłacili w przepisanym terminie przypadającą na nich składkę za rok ubiegły lub zostali z niej zwolnieni przez Radę Parafialną. Bierne prawo wyborcze w Parafii przysługuje jej członkom, którzy przez okres trzech lat nieprzerwanie posiadają czynne prawo wyborcze, ukończyli 21 lat, biorą udział  w życiu kościelnym i przystępują do Stołu Pańskiego”.