Śpiewać każdy może… Ale nie musi 😉, Czy wszystko, co ważne w muzyce kościelnej już się wydarzyło? Czy współczesne formy muzyczne faktycznie nie mają wiele do dodania, przypominając bardzie estetykę biesiadną niż sztukę? A właściwie co to jest „sztuka”? Czy dziełem sztuki może być na przykład pisuar (fakt!)? W niedzielę Cantate, która jest poświęcona śpiewowi i muzyce spróbujemy zmierzyć się z tymi pytaniami i jeszcze kilkoma innymi. Inspirują nas słowa hasła niedzieli: Śpiewajcie Panu pieśń nową, bo cuda uczynił. (Ps 98,1). Serdecznie zapraszam, Marcin Orawski

Plan nabożeństwa
Na YouTube, w opisie znajdującym się pod filmem, można wybierać poszczególne części nabożeństwa klikając na znacznik czasu.

0:00 Henry Purcell (1659-1693) „Rondeau Abdelazer” – dr Dawid Ślusarczyk;
01:35 Powitanie – ks. Marcin Orawski;
02:15 Pieśń „Boże wielki, pełnyś chwał” (Śpiewnik Ewangelicki, nr 369);
05:47 Czytanie Lekcji Apostolskiej i Ewangelii – czytają: Magdalena Szczerba, Anna Górka
07:51 Pieśń „Głoście radośnie wszyscy wraz” (Śpiewnik Ewangelicki, nr 595);
10:43 Kazanie – ks. Marcin Orawski;
22:57 Pieśń „Wszystko Tobie dziś oddaję” (Śpiewnik Ewangelicki, nr 769);
26:03 Modlitwa główna, Modlitwa Pańska i błogosławieństwo końcowe;
28:09 Pieśń „Brońże, Panie, nas na wieki” (Śpiewnik Ewangelicki, nr 290).

Nabożeństwa internetowe:
https://www.youtube.com/channel/UCrIGAANmhycqv8UFDr-4zGA/videos
https://www.facebook.com/luteraniewroclaw

Ogłoszenia:

  1. Nabożeństwo w przyszłą niedzielę o godz. 10.00.
  2. Zajęcia tygodniowe:
    – w najbliższym tygodniu w związku z świętem narodowym 3 maj nie odbędą się lekcje religii i nauczania konfirmacyjnego,
    – zapraszamy na godzinę biblijną w czwartek o godz. 11.00.
    – zapraszamy także na spotkanie Ewangelickiego Duszpasterstwa Akademickiego „PRONOJA” w czwartek o godzinie 20.00.

3. Zachęcamy do wsparcia funduszu Bratniej Pomocy imienia Gustawa Adolfa. Zbierane w niedziele po Wielkanocy do święta Zesłania Ducha Świętego ofiary zostaną przeznaczone na pomoc finansową dla parafii, które realizują konieczne prace naprawcze i remontowe budynków kościelnych. Ofiary można wpłacać:
– na listę imienną w kancelarii parafialnej
– przelewem na konto parafii z dopiskiem – „ofiara na BPGA”

4. W tym roku mija przedłużona – sześcioletnia kadencja Synodu Diecezji Wrocławskiej. W związku z tym prawo kościelne zobowiązuje nas do wyboru ośmiu delegatów na kolejną kadencję synodu. Wyborcze Zgromadzenie Parafialne zostało zaplanowane na niedzielę 12 czerwca 2022 roku (w trakcie Zgromadzenia zostanie również przedstawione sprawozdanie z działalności gospodarczej parafii). Kandydaci mogą być zgłaszani do niedzieli 29 maja 2022 r. (formularz oświadczenia o kandydowaniu jest do pobrania w kancelarii parafialnej).

Zgodnie z § 24 Regulaminu Parafialnego „Kandydatów do władz parafialnych zgłaszają parafianie posiadający czynne prawo wyborcze, najpóźniej na dwa tygodnie przed wyborami, w kancelarii parafialnej lub na ręce proboszcza. Osoba zgłaszająca kandydata zobowiązana jest do dołączenia do zgłoszenia zgody na kandydowanie podpisanej przez kandydata”.

Lista Wyborców, czyli lista parafian uprawnionych do głosowania jest dostępna w kancelarii parafialnej. Do 29 maja każdy parafianin może osobiście sprawdzić czy znajduje się na liście.

Przypominamy, że zgodnie z §8 Regulaminu Parafialnego: „Prawo głosu i czynne prawo wyborcze w Parafii przysługuje tym członkom Parafii, którzy, zostali konfirmowani albo wstąpili do Kościoła, ukończyli 18 lat, uczęszczają na nabożeństwa i opłacili w przepisanym terminie przypadającą na nich składkę za rok ubiegły lub zostali z niej zwolnieni przez Radę Parafialną. Bierne prawo wyborcze w Parafii przysługuje jej członkom, którzy przez okres trzech lat nieprzerwanie posiadają czynne prawo wyborcze, ukończyli 21 lat, biorą udział  w życiu kościelnym i przystępują do Stołu Pańskiego”.