Świat jest pełen bogów i bóstw, które dopuszczały się czynów moralnie złych, choć w danej epoce były one akceptowane. Gdy mijała epoka, przemijało też bóstwo. Historia religii składa się z procesów porzucania bogów, którzy okazywali się w swych działaniach zdumiewająco podobni do ludzi. Znamy imiona kilku tysięcy bogów i bóstw. – Dlaczego sądzisz – pyta dziś wielu – że ten Twój jest właśnie prawdziwy, że to Twoje wyobrażenie opiera się na właściwym objawieniu?

Czy możemy znaleźć prawdę o Bogu w świecie, w pismach, w naszych myślach i szlachetnych działaniach? Zapraszam do refleksji. Na pewno nie będzie łatwo, wielu z Was zapewne nie zgodzi się z niektórymi wnioskami, ale mam nadzieję, że wszyscy choć trochę poczujemy się zainspirowani. Zapraszam serdecznie, Marcin Orawski

Plan nabożeństwa
Na YouTube, w opisie znajdującym się pod filmem można wybierać poszczególne części nabożeństwa klikając na znacznik czasu.

0:00 Preludium: Arcangelo Corelli (1653-1713), Sonata d-moll op. 5 nr 7; Sarabanda, Giga – dr Dawid Ślusarczyk – organy; Tomasz Kwieciński – skrzypce
03:219 Powitanie – ks. Marcin Orawski;
04:35 Pieśń „Imię Jezus wiecznie żywe” (Śpiewnik Ewangelicki, nr 787);
08:05 Czytanie Lekcji Apostolskiej i Ewangelii – czytają: Anna Ilnicka, Dorota Dutkiewicz;
10:38 Apostolskie Wyznanie Wiary;
11:38 Pieśń „O duszo, powstań” (Śpiewnik Ewangelicki, nr 741);
14:02 Kazanie – ks. Marcin Orawski;
27:24 Pieśń „Cudowna Boża łaska” (Śpiewnik Ewangelicki, nr 634);
29:54 Modlitwa Wiernych, Modlitwa Pańska i błogosławieństwo końcowe;
32:41 Pieśń „Sam Pan Bóg raczy” (Śpiewnik Ewangelicki, nr 700).

Nabożeństwa internetowe:
https://www.youtube.com/channel/UCrIGAANmhycqv8UFDr-4zGA/videos
https://www.facebook.com/luteraniewroclaw

Ogłoszenia:

  • Nabożeństwo w przyszłą niedzielę o godzinie 10.00.
  • W związku z przypadającym 11 listopada świętem narodowym nie odbędą się w tym tygodniu: spotkanie duszpasterstwa akademickiego „Pronoja” oraz godzina biblijna. Lekcje religii według planu.
  • Spotkania dla osób zainteresowanych nauką naszego Kościoła odbywają się zwykle w pierwsze poniedziałki miesiąca. Spotkania mają charakter otwarty i niezobowiązujący. W listopadzie na spotkanie zapraszamy wyjątkowo w drugi poniedziałek miesiąca, tj. 8 listopada 2021 r. o godzinie 17:00 w sali parafialnej (z tyłu budynku kościoła). Temat spotkania: „95 tez Marcina Lutra – program zrealizowany czy nadal aktualny?”. Serdecznie zapraszamy!
  • W tym roku mija pięcioletnia kadencja naszej Rady Parafialnej oraz Komisji Rewizyjnej. W związku z tym prawo kościelne zobowiązuje nas do przeprowadzenia wyborów, które zostały zaplanowane na niedzielę 12 grudnia 2021r. Kandydaci mogą być zgłaszani do niedzieli 28 listopada 2021 r. (formularz oświadczenia o kandydowaniu jest do pobrania w kancelarii parafialnej).

Zgodnie z § 24 Regulaminu Parafialnego „Kandydatów do władz parafialnych zgłaszają parafianie posiadający czynne prawo wyborcze, najpóźniej na dwa tygodnie przed wyborami, w kancelarii parafialnej lub na ręce proboszcza. Osoba zgłaszająca kandydata zobowiązana jest do dołączenia do zgłoszenia zgody na kandydowanie podpisanej przez kandydata”.

Lista Wyborców, czyli lista parafian uprawnionych do głosowania jest dostępna w kancelarii parafialnej. Jeszcze przez dwa tygodnie każdy parafianin może osobiście sprawdzić czy znajduje się na liście.

Przypominamy, że zgodnie z §8 Regulaminu Parafialnego: „Prawo głosu i czynne prawo wyborcze w Parafii przysługuje tym członkom Parafii, którzy, zostali konfirmowani albo wstąpili do Kościoła, ukończyli 18 lat, uczęszczają na nabożeństwa i opłacili w przepisanym terminie przypadającą na nich składkę za rok ubiegły lub zostali z niej zwolnieni przez Radę Parafialną. Bierne prawo wyborcze w Parafii przysługuje jej członkom, którzy przez okres trzech lat nieprzerwanie posiadają czynne prawo wyborcze, ukończyli 21 lat, biorą udział  w życiu kościelnym i przystępują do Stołu Pańskiego”.

  • Wzorem ubiegłych lat pragniemy włączyć się w ogólnopolską akcję „Prezent pod choinkę”. Akcja jest prowadzona przez nasze Centrum Misji i Ewangelizacji. W tym roku także prezenty mają trafić do dzieci z: Ukrainy, Białorusi, Rumunii oraz dla dzieci uchodźców. Są one dostarczane do wspólnot parafialnych, szkół, przedszkoli, domów dziecka oraz do dzieci ulicy objętych działaniami streetworkerów, a także do dzieci niepełnosprawnych. Instrukcja przygotowania paczki znajduje się na ulotkach przy wyjściu z kościoła oraz na stronach internetowych CME. Jeśli ktoś chciałby wesprzeć finansowo akcję, można to uczynić w kancelarii parafialnej dokonując wpłaty na listę. Ofiary planujemy zbierać do niedzieli 14 listopada, abyśmy mogli zrobić zakupy i 17 listopada w ramach spotkania duszpasterstwa młodzieżowego przygotować paczki. Zapraszamy do włączenia się w akcję. Będziemy wdzięczni za każdy dar serca.