Oni nie są braćmi i siostrami? Czy ktoś kto urodził się w rodzinie muzułmańskiej, hinduskiej czy żydowskiej, nie może być nazwany moim bratem, siostrą, ponieważ w jednym wersecie w Ewangelii Marka Jezus powiedział, że jego rodziną są ci, którzy wypełniają jego wolę? Czy tamtych ludzi nie stworzył ten sam Bóg? Czy za nich Chrystus nie umarł? A nawet, gdyby się upierać, to do jakich wniosków nas to prowadzi?

Czy naprawdę chodzi tylko, aby stwierdzić: – Uff, ci na granicy i na pontonach, nie są moimi siostrami i braćmi? Czy aż tak łatwo można uwolnić sumienie od dramatów ludzi, którzy nie są moją sprawą? Czy Przypowieść o Miłosiernym Samarytaninie odeszła w zapomnienie? Temat gorący, ale mimo to zapraszam do wspólnej refleksji, ufając że troską nas wszystkich, bez względu na poglądy religijne i sympatie polityczne jest z jednej strony bezpieczeństwo, a z drugiej pomoc każdemu, kto jest w potrzebie. Jak pogodzić to, co wydaje się nie do pogodzenia? Marcin Orawski

Plan nabożeństwa
Uwaga! Na YouTube, w opisie znajdującym się pod filmem można wybierać poszczególne części nabożeństwa klikając na znacznik czasu.

0:00 Preludium – Tomaso Albinoni (1671-1751), VII Sonata Allegro – dr Dawid Ślusarczyk – organy; Tomasz Kwieciński – skrzypce
1:56 Powitanie – ks. Marcin Orawski;
3:28 Pieśń „Jezu me ufanie” (Śpiewnik Ewangelicki, nr 296);
6:06 Czytanie Lekcji Starotestamentowej i Ewangelii – czytają: Iwona Orawska, Anna Górka;
8:37 Apostolskie Wyznanie Wiary
9:33 Pieśń „Serce czyste stwórz mi, Panie” (Śpiewnik Ewangelicki, nr 755)
11:21 Kazanie – ks. Marcin Orawski
24:27 Pieśń „O miłości” (Śpiewnik Ewangelicki, nr 811)
26:57 Modlitwa Wiernych, Modlitwa Pańska i błogosławieństwo końcowe.
29:25 Pieśń „Głoście radośnie” (Śpiewnik Ewangelicki, nr 595)

Nabożeństwa internetowe:
https://www.youtube.com/channel/UCrIGAANmhycqv8UFDr-4zGA/videos
https://www.facebook.com/luteraniewroclaw/

Ogłoszenia:

  1. Zapraszamy na nabożeństwo w przyszłą niedzielę o godzinie 10.00. Świętować będziemy Dziękczynne Święto Żniw, a nabożeństwo będzie połączone z Komunią Świętą.
  2. Jutro (27 września) zapraszamy seniorów na pierwsze po wakacjach i przerwie pandemicznej spotkanie seniorów. Rozpocznie się ono godzinie 11.00. Chcemy je zakończyć wspólnym obiadem w gościnnych progach Kamienicy pod Aniołami o godzinie 13.00. Serdecznie zapraszamy.
  3. W najbliższy wtorek zapraszamy na lekcje religii, które będą się odbywać według uzgodnionego w miniony wtorek planu.
  4. W czwartek o godzinie 17.00 zapraszamy na godzinę biblijną.