Życie po śmierci, wieczność, jawią się – nie tylko nam współczesnym – jako idee bliskie sferom baśni i legend. Pięknych, ujmujących, naprawdę chcielibyśmy w nie mocno uwierzyć, ale…. Czy to nie jedynie nasze marzenia? Czy nadzieja na wieczność nie jest prostym efektem „wyprodukowanym” przez strach przed śmiercią i unicestwieniem? Czy to nie rodzaj środka łagodzącego lęk przed tym co nieuniknione? W ostatnią niedzielę po Epifanii zapraszam do refleksji nad jedną najbardziej intymnych sfer naszego duchowego życia. Marcin Orawski

Ogłoszenia:

Spotkania dla osób zainteresowanych nauką naszego Kościoła odbywają się zwykle w pierwsze poniedziałki miesiąca. Spotkania mają charakter otwarty i niezobowiązujący. W związku z obostrzeniami wprowadzonymi w celu zapobiegania i zwalczania zakażeń wirusem SARS-CoV-2 najbliższe spotkanie odbędzie się w poniedziałek 1 lutego 2021 r. o godzinie 19:00 w formie on-line. Tematem spotkania będzie historia spowiedzi i jej współczesne znaczenie. Serdecznie zapraszamy!

  • Zapraszam na kolejne nabożeństwo w przyszłą niedzielę o godz. 10.00
  • W czwartek zapraszamy na godzinę biblijną – godz. 17.00
  • Serdecznie zapraszamy wszystkich parafian na sprawozdawcze Zgromadzenie Parafialne, które odbędzie się dzisiaj po nabożeństwie. Zgromadzenie będzie poświęcone sprawozdaniu z działalności statutowej parafii w 2019 roku oraz przyjęciu preliminarza budżetowego na rok 2020.
  • W ostatnią Niedzielę po Epifanii, o godzinie 15.50 w programie 3 TVP, nadawane będzie nabożeństwo z kaplicy ewangelickiej w Opolu. Kazanie wygłosi ks. Wojciech Pracki. Serdecznie zachęcam do uczestnictwa.