Cud w Kanie Galilejskiej znają wszyscy. Szczególnie miły wydaje się osobom lubiącym nadużyć procentowych trunków. Może się nasunąć pytanie dlaczego Ewangelista Jan, tym dość kontrowersyjnym wydarzeniem, rozpoczął relację o trzyletniej publicznej działalności Jezusa, która zakończyła się na Golgocie. Czy Zbawiciel nie mógł uzdrowić chorego, uciszyć wiatru albo rozmnożyć chleba? Dlaczego właśnie wesele i wino? A czy ktoś wie czyje to było wesele? Kto był Oblubieńcem? Znamy go? A może się domyślamy? Spróbuję udzielić odpowiedzi. Nie wiem czy wszyscy się z nią zgodzą, ale wydaje mi się, że będzie ciekawa, zaskakująca i budująca. Zapraszam. Marcin Orawski

Linki do transmisji:

Facebook: https://www.facebook.com/luteraniewroclaw/

Youtube: https://youtu.be/IxMPZRfOBsQ

Zapraszamy na kolejne nabożeństwo:

24 stycznia 3. Niedziela po Epifanii– godz. 10.00

W czwartek zapraszamy na godzinę biblijną – godz. 17.00

Serdecznie zapraszamy wszystkich parafian na sprawozdawcze Zgromadzenie Parafialne, które odbędzie się w niedzielę 31 stycznia po nabożeństwie. Zgromadzenie będzie poświęcone sprawozdaniu z działalności statutowej parafii w 2020 roku oraz przyjęciu preliminarza budżetowego na rok 2021.

W 2. Niedzielę po Epifanii (17.01.2021), o godzinie 15.50 w programie 3 TVP, nadawane będzie nabożeństwo z kościoła Jana Chrzciciela w Cisownicy. Kazanie wygłosi ks. Marek Twardzik. Serdecznie zachęcam do uczestnictwa.”