Kończymy kolejną podróż wokół słońca. Powiedzieć, że za nami trudny rok, to banał, którym wszyscy jesteśmy już zmęczeni. W ostatni dzień roku kalendarzowego towarzyszy nam jednak podnosząca na duchu historia o tym, jak Bóg pod postacią słupa obłoku w dzień i słupa ognia w nocy prowadził zbłąkanych Izraelitów po pustyni. To daje nadzieję, choć być może nieco zazdrościmy Ludowi Wybranemu, że mógł odczuwać Boże prowadzenie tak bezpośrednio i namacalnie. My też chcielibyśmy czasem mieć głębsze przekonanie, że Bóg jest z nami, że to, co się dzieje jest częścią jakiegoś planu, w swym zagubieniu i lęku zobaczyć, że jednak świat, wbrew odczuciom wielu, nie wymknął się Najwyższemu spod kontroli.

Nadzieję przynosi tez hasło na 31 grudnia: „W ręku Twoim są losy moje” Psalm 31,16a).

Czasem, aby dotrzeć do ziemi obiecanej trzeba przejść przez pustynię, czasem ta droga staje się znacznie dłuższa, niż wydawało się na początku. Może jesteśmy już bardzo blisko. Światła każdego dnia przybywa, gdyż „Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat”.

Linki do transmisji:
Facebook: https://www.facebook.com/luteraniewroclaw/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCrIGAANmhycqv8UFDr-4zGA
Zapraszamy!

Zapraszamy na kolejne nabożeństwa:
1 stycznia, Nowy Rok – godz. 12.00 (ze spowiedzią i Komunią Świętą).
3 stycznia, 2. Niedziela po Narodzeniu Pańskim – godz. 10.00 (ze spowiedzią i Komunią Świętą).
6 stycznia, (środa) Święto Epifanii – godz. 10.00.
10 stycznia, 1. Niedziela po Epifanii – godz. 10.00.