W trzecią niedzielę czasu pasyjnego (Oculi) zapraszam do Efezu. Będzie między innymi o kłopotach apostoła Pawła z miejscowym monopolistą sprzedaży dewocjonaliów, o manifestacji protestacyjnej w czasie nabożeństwa i o tym, jak apostoł sobie radził z budowaniem porozumienia między ludźmi, których dzieliło wszystko – kultura, pochodzenie, a nawet stosunek do Starego Testamentu. Ah! I jeszcze zastanowimy się, skąd w listach apostoła wzięła się nieznana Żydom idea wiecznego potępienia. Zapraszam, Marcin Orawski.

Transmisja:
https://www.youtube.com/channel/UCrIGAANmhycqv8UFDr-4zGA/videos
https://www.facebook.com/luteraniewroclaw/

Plan nabożeństwa
Uwaga! Na YouTube, w opisie znajdującym się pod filmem można wybierać poszczególne części nabożeństwa klikając na znacznik czasu.

0:00 Preludium – Johann Ludwig Krebs (1713-1780) Ich ruf zu dir Herr Jesu Christ WV 529

2:49 Powitanie – ks. Marcin Orawski

4:15 Pieśń „Przed świętym majestatem Twym” (Śpiewnik Ewangelicki 434)

7:31 Psalm 34 – czyta Małgorzata Klimowicz-Bodys

8:15 Pieśń „Jedno mieć” (Śpiewnik Ewangelicki 121)

12:14 Czytanie Starego Testamentu oraz Ewangelii – czytają: Dariusz Kotowicz, Daria Stolarska

15:59 Pieśń „Imię Jezus wiecznie żywe” (Śpiewnik Ewangelicki 787)

19:31 Kazanie – ks. Marcin Orawski

34:31 Pieśń „Serce czyste” (Śpiewnik Ewangelicki 755)

36:19 Modlitwa Wiernych, Modlitwa Pańska i błogosławieństwo końcowe.

39:30 Pieśń „Czy chcesz wiedzieć, co ja wiem” (Śpiewnik Ewangelicki 116)

Ogłoszenia:

Zapraszamy na kolejne nabożeństwo w przyszłą niedzielę o godz. 10.00

  • W czwartek zapraszamy na godzinę biblijną – godz. 17.00
  • W niedzielę Oculi (7 marca) o godzinie 15.50 – w programie 3 TVP, nadawane będzie nabożeństwo z kaplicy Jezusa Dobrego Pasterza w Koszalinie. Kazanie wygłosi ks. Janusz Staszczak. Serdecznie zachęcamy do uczestnictwa.
  • Zachęcamy do udziału w ekumenicznej akcji charytatywnej Skarbonka Diakonijna. W tym roku przebiega pod hasłem „Czas miłosierdzia” i jest prowadzona razem z Caritas Polska Kościoła Rzymskokatolickiego, Eleos Kościoła Prawosławnego i Diakonią Kościoła Ewangelicko-Reformowanego.

W Czasie Pasyjnym zachęcamy wszystkich do ograniczenia pewnych przyjemności i przekazania zaoszczędzonych w ten sposób funduszy na rzecz pomocy potrzebującym” – piszą organizatorzy akcji. „Szczególnie teraz, gdy cały świat zmaga się z pandemią COVID-19, wiele osób potrzebuje naszego wsparcia, troski, solidarności społecznej i aktywnej pomocy. Możemy ograniczyć swoją konsumpcję i wesprzeć tych, którzy potrzebują pomocy” – podkreślają organizatorzy.

Zebrane środki Diakonia Polska przekaże na realizację projektów na rzecz osób potrzebujących – leczenie i rehabilitację osób starszych i dzieci, zakup leków oraz wszelką pomoc w zależności od potrzeb. Nawet najmniejszy dar złożony do skarbonki ma wielką wartość. Jest bowiem wyrazem społecznej solidarności, odpowiedzialności i wrażliwości. Jest wyrazem miłosierdzia.

Diakonia Polska rozprowadziła 9 tys. skarbonek, które trafiły do parafii ewangelickich w całej Polsce. Akcja potrwa do Wielkanocy.

Wpłat można też dokonywać bezpośrednio na konto Diakonii: Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384 (PLN)

Dopisek: Skarbonka Diakonijna 2021