Istnieje pewna śmiała myśl chrześcijańska, która zawiera przekonanie, że Bóg chce Twojego sukcesu. Jeśli więc będziesz układał swoje życie w zgodzie z Bożą wolą, albo mówiąc inaczej, jeśli uwierzysz, że Bóg ma plan dla Twojego życia, a następnie uczynisz wszystko, aby ten plan poznać i go realizować, to będziesz dobrze prosperował. To piękna myśl. Obawiam się jednak, że posiada również swoją ciemną stronę. Zapraszam do zmierzenia się z tym oraz z innymi mitami, które bywają mocno zakorzenione, choć z ewangelią, którą głosił Jezus Chrystus, niekoniecznie mają wiele wspólnego, Marcin Orawski

Link do transmisji NA ŻYWO

Link do transmisji NA ŻYWO

Wspólnie zaśpiewamy pieśni:
426 O Boże mój (1-3, 5)
382 Pan Bóg teraz (1-4)
684 Mów, Panie, do mnie (1-4)
375 Cudowną księgę (1-3)
766 Do Ojca wróć (1-3)

Ogłoszenia:

 • Bezpośrednio po nabożeństwie, w sali parafialnej, odbędzie się sprawozdawcze Zgromadzenie Parafialne, obejmujące działalność statutową Parafii. Wszystkich parafian serdecznie zapraszamy.
 • Zapraszamy na nabożeństwo w przyszłą niedzielę o godzinie 10.00.
 • Zajęcia tygodniowe:
  we wtorek, lekcje religii według planu;
  Spotkanie dla młodzieży pokonfirmacyjnej w środę o godzinie 17.30.
  Próba chóru parafialnego w środę o 19.45
  Godzina biblijna w czwartek o godzinie 11.00
  Spotkanie Ewangelickiego Duszpasterstwa Akademickiego Pronoja w czwartek o 20.00.
 • Zapraszamy na spotkanie dla osób zainteresowanych nauką naszego Kościoła. Odbywają się one w pierwsze poniedziałki miesiąca, mają charakter otwarty i niezobowiązujący. Najbliższe spotkanie odbędzie się w poniedziałek 5 lutego 2024 r. o godzinie 17:30 w sali parafialnej (z tyłu budynku kościoła). Temat: „Grzech i spowiedź w nauczaniu Kościoła ewangelickiego”. Serdecznie zapraszamy!
 • Towarzystwo Miłośników Wrocławia serdecznie zaprasza na prelekcję o Dietrichu Bonhoefferze. Prelekcja będzie miała miejsce w Bibliotece Publicznej w Rynku w najbliższy wtorek 6 lutego o godzinie 17.00. Poprowadzi ją przewodniczący Polskiego Towarzystwa Bonhoefferowskiego Janusz Witt.

Cykl modlitw o ŚFL: Czechy
Republikę Czeską zamieszkuje ponad 10 milionów mieszkańców. Zaledwie kilkanaście procent Czechów to chrześcijanie, a protestanci to 0,9 % całego społeczeństwa. Kościół Ewangelicki w Republice Czeskiej posiada bogatą tradycję reformacyjną. W ojczyźnie Jana Husa działają dwa

Kościoły ewangelickie należące do Światowej Federacji Luterańskiej:

Czeskobraterski Kościół Ewangelicki liczy 70 tysięcy wiernych i 260 parafii. Jest to kościół, który nawiązuje do tradycji braci czeskich i gromadzi w swoich parafiach luteran i reformowanych.

Śląski Kościół Ewangelicki Augsburskiego Wyznania liczy 15 tysięcy wiernych zamieszkujących przede wszystkim Śląsk Cieszyński. Część parafian to Polacy z Zaolzia.