Zapraszamy na nabożeństwo konfirmacyjne, w czasie, którego grupa młodych ludzi oficjalnie potwierdzi, że dojrzała do roli dorosłych członków Kościoła. Wiele się wydarzy, ale nikt z nich nie otrzyma ani certyfikatu ukończenia edukacji religijnej ani nawet instrukcji na temat dalszego życia duchowego. Ale zaraz? Czy w edukacji na szkółkach niedzielnych, lekcjach religii i nauczania konfirmacyjnego nie chodziło właśnie o to, aby nauczyć się jak konkretnie naśladować Chrystusa, jak przystępować do Wieczerzy Pańskiej i według jakich zasad żyć? To o co chodziło? Co, jako Wspólnota, mogliśmy i możemy dać? Zapraszam, Marcin Orawski

Ogłoszenia:

 • Zapraszamy na nabożeństwo w przyszłą niedzielę o godzinie 10.00. 
 • Zajęcia tygodniowe: 
  – we wtorek lekcje religii według planu, 
  – spotkanie dla młodzieży pokonfirmacyjnej w środę o godzinie 17.30, 
  – próba chóru parafialnego w środę o godzinie 19.45, 
  – zapraszamy na godzinę biblijną w czwartek o godzinie 11.00, 
  – zapraszamy także na spotkanie Ewangelickiego Duszpasterstwa Akademickiego „PRONOJA” w czwartek o godzinie 20.00. 
 • Chciałbym poinformować, że nabożeństwo rodzinne połączone z zakończeniem roku i rozdaniem świadectw z nauczania kościelnego odbędzie się 16 czerwca. Już dzisiaj serdecznie zapraszamy. 
 • Zachęcamy do wsparcia funduszu Bratniej Pomocy imienia Gustawa Adolfa. Ofiary zbierane dzisiaj i zostaną przeznaczone na pomoc finansową dla parafii, które realizują konieczne prace naprawcze i remontowe budynków kościelnych. Ofiary można wpłacać: na listę imienną w kancelarii parafialnej lub przelewem na konto bankowe parafii z dopiskiem – „ofiara na BPGA” (numer konta: 27 1050 1575 1000 0023 1850 9458) 
 • W niedzielę 26 maja, bezpośrednio po nabożeństwie, zapraszamy na coroczne Zgromadzenie Parafialne związane z przyjęciem sprawozdania z działalności gospodarczej parafii.